АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Төрийн болон сумын төсөвт байгууллагуудын архивт 4 жилд нэг удаа хийх хяналт, шалгалттай холбогдуулан Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасаг, “Чадварлаг амьдрах ухаан” ТББ-тай хамтран “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх арга зүй” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг 2019 оны 11-12-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Сургалтад тус шүүхийн Тамгын газрын архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Ж.Ахмарал хамрагдаж сертификат гардан авлаа.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

 

2019-04.12