“ШҮҮХ, ШҮҮГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” СЭДЭВТ УУЛЗАЛТ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Тус шүүхийн Тамгын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах цогц арга хэмжээний хүрээнд Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах” хэсгийн ахлах, ахлах дэслэгч  Г.Наранзул болон тус хэсгийн бусад албан хаагчид шүүгч, шүүхийн Тамгын газрын албан хаагчидтай уулзалт хийж, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах сэдэвт сургалт явууллаа.

Уулзалтаар шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд гарч буй зарим асуудлыг шийдвэрлэх арга замын тухай ярилцаж, Баян-Өлгий аймаг дахь Цагдаагийн газрын нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн ажилтнууд шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдалд халдах эрсдэл нөхцөл бий болохоос урьдчилан сэргийлэх үүднээс шүүгч нарт бие хамгаалах хэрэгслийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, бие хамгаалах арга барилд сургах үзүүлэн сургалтыг хийлээ.

Түүнчлэн тус уулзалтаар 2019 оны 10 дугаар сард  шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдалд халдах эрсдэлт байдал бий болсон нөхцөлд аюулгүй байдлыг хангах, гамшиг ослын үед Цагдаагийн газар, Онцгой байдлын газартай хамтран ажиллах дадлага сургуулилт хийх төлөвлөгөөний талаар шүүгчдэд урьдчилан танилцуулсан байна.

 

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

2019.10.02