Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчаар ажиллах өргөдөл бүртгэх тухай

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын эвлэрүүлэн зуучлагчийн нэг сул орон тоонд ‘’Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль’’-ийн 9 дүгээр зүйлд заасан шаардлага хангасан, уг ажлын байранд ажиллах хүсэлтэй эвлэрүүлэн зуучлагчид дараах материалыг 2019 оны 10 дугаар сарын 03-наас 10 дугаар сарын 11-ны дотор бүрдүүлэн дараах газарт авчирч өгнө үү.
 
1.Улаанбаатар хотод-Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байрны № 205 -т өрөө
 
Холбоо барих утас ажил-№70008024, 99900498
 
2. Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн тамгынгазрын байрны №103 тоот өрөөнд авчирч өгнө үү.Шүүхийн тамгын газрын дарга Б.Ерханаттай холбогдож мэдээлэл авч болно.
 
Холбоо барих утас № 70422416 , 99157197
Бүрдүүлэх материал:
 
1.Өргөдөл
 
2. Төрийн албан хаагчийн анкет
 
3.Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 
4.Их, Дээд сургууль төгссөн дипломын хуулбар
 
5.Эвлэрүүлэн зуучлагчийн эрхийн гэрчилгээ /наториатаар баталгаажуулах/
 
6.3x4 зураг 3 ширхэг
 
 
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР