ДУУ, ДҮРСНИЙ ТӨХӨӨРӨМЖ АШИГЛАН ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ОРОЛЦОХ ЗААВАР