Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-06-26  |  Ангилал: reportdavakh Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2020 оны 2 дугаар улиралд /2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар/ 50 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэж үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал

Огноо: 2020-04-13  |  Ангилал: reportdavakh Дэлгэрэнгүй

2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн давж заалдах шатны шүүх нь 2020 оны 1 дүгээр улиралд буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 24 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 9 хэргэ

Огноо: 2020-03-04  |  Ангилал: reportdavakh Дэлгэрэнгүй

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2020.03.02

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2020.03.02