ШҮҮХ ХУРАЛДААН

Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Шүүх хуралдааны танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл А.Дорждэрэм Холбогдогч З.Нурбек, холбогдогчийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди - Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-10-05 14:30:55 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Холбогдогч Х.Жархын, холбогдогчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш эрх бүхийн албан тушаалтан Х.Дамысбек, хохирогч Х.Жайнагүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 1 2021-10-05 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Шүүгдэгч Е.Еркегүл,Ш.Майра, Х.Серигжан,Х.Тилеухавыл, А.Санаг шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч Х.Зулхаш,Х.Бакен,Т.Бахыт,Д.Айбек,С.Тилеуберди Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Ерген Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дугаар зүйлийн 1, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 15.12 дугаар зүйлийн 2,Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 16.11 дүгээр зүйлийн 3, 2021-10-05 13:00:51 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Д.Дуламжав Шүүгдэгч З.Тилек, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч М.Нургайып Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч М.Өзгерим, М.Серикжан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1 2021-10-05 11:30:52 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Д.Дуламжав Шүүгдэгч Б.Серикбол, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч С.Нургайып Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Жанболат Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2021-10-05 11:00:02 Иргэний танхим Тойм гараагүй
6 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Шүүгдэгч О.Досан, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Т.Бейбит Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 2.3 2021-10-05 10:30:35 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Нурболат түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ц.Энхбат, түүний өмгөөлөгч Ц.Монгол, Х.Зулхаш, Хохирогч Ц.Энхмөрөн, иргэний нэхэмжлэгч Э.Цэлмэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 2021-09-20 09:00:20 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Д.Дуламжав А.Ахылбек түүний өмгөөлөгч Н.Энхжаргал хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Маргулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 2021-09-03 11:45:07 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Ж.Дөл Эрх бүхий албан тушаалтанг Д.Сайханцэцэг Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-09-03 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм А.Тилеген түүний өмгөөлөгч С.Тилеуберди - Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 2021-09-03 11:00:03 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Нурболат түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ц.Энхбат, түүний өмгөөлөгч Ц.Монгол, Х.Зулхаш, Хохирогч Ц.Энхмөрөн, иргэний нэхэмжлэгч Э.Цэлмэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 2021-09-03 10:20:41 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек М.Парида Х.Раушан түүний өмгөөлөгч Т.Бахыт, К Ержан Хохирочгийн хууль ёсны төлөөлөгч Х.Тилеухан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2021-09-03 09:40:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл М.Парида Х.Нагашыбай, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен Хохирогчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дугаар зүйлийн 2.1,2.4 2021-09-03 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен Х.Бахытбек, түүний өмгөөлөгч Х.Зулхаш, С.Нургайып, П.Гансүх Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Ерханат Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 15:40:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен А.Март, Б.Эрдэнэбулган тэдгээрийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан, С.Тилеуберди - Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.4 дугаар зүйлийн 1,Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.5 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 15:00:59 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен М.Ерлан түүний өмгөөлөгч Т.Бахыт Хохирогч Х.Хуанган түүний өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.06 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 14:20:14 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Х.Өрен Х.Есенжол, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ш:Жанатбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 2021-07-02 13:40:52 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Холганат түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Меруерт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 13:00:53 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Х.Өрен М.Жанибек, А.Асылбек, тэдгээрийн өмгөөлөгч А..Серикжан, С. Нургайып Хохирогч Ж.Аманбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 11:00:20 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек М.Парида Я.Батгэрэл Хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.5 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 10:30:24 Иргэний танхим Үзэх