ШҮҮХ ХУРАЛДААН

Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч Өмгөөлөгч Хохирогч Өмгөөлөгч иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Шүүх хуралдааны танхим Тойм
1 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - Т.Батсүх Х.Хайв, өмгөөлөгч С.Тилеуберди, А.Серикжан Х.Еркежан Эрүүгийн хуулийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 2019-12-13 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч Никола Бартоломео Франсеско Х.Хосханат Зөрчлийн тухай хуулийн 4.2 дугаар зүйлийн 1.2 2019-12-13 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл А.Турдыбек Н.Оналхан, Н.Мендигүл нар Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Бакен, С.Алтай Хохирогч Т.Кумисхан Хохирогчийн өмгөөлөгч Т.Бахыт Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 2019-11-14 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, К.Еркежан А.Еркегүл А.Турдыбек Шүүгдэгч Н.Оналхан, Н.Мендигүл Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч С.Алтай Х.Бакен Хохирогч Т.Кумисхан Хохирогчийн өмгөөлөгч Т.Бахыт Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 2019-11-06 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Фарида Б.Жанибек Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч С.Нургайып, Х.Зулхаш Хохирогч Ж.Сайрангүл Хохирогчийн өмгөөлөгч С.Алтай Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 2.1 2019-11-06 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл Х.Өрен Б.Ален Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хохирогч К.Рысбек Хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 2019-10-15 11:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл Т.Батсүх Б.Динкелди, Е.Ахжол Шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч С.нургайып И.Амантай Хохирогчийн өмгөөлөгч С.Алтай Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 2019-10-15 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл Б.Ботакөз Т.Жанбота, Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш Иргэний нэхэмжлэгч С.Сакен Эрүүгийн хуулийн 24.5 дугаар зүйлийн 2 2019-10-15 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч Н.Мурат С.Нургайып Зөрчлийн тухай хуулийн 15.2 дугаар зүйлийн 2.1 2019-10-14 08:40:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Холбогдогч А.Жолдыбек Ө.Мейрамгүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 2019-10-14 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг - М.Отгонжаргал Холбогдогч А.Жолдыбек Ө.Мейрамгүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 2019-09-25 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл М.Фарида Т.Албек, О.Рысбек - Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 2019-09-23 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг - Б.Ботакөз Б.Гүлнур Х.Зулхаш Х.Тилеухабыл Эрүүгийн хуулийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2019-09-16 15:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл Б.Ботакөз Х.Даулет Д.Айбек С.Тилеуберди Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 2019-09-16 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк А.Еркегүл М.Фарида Т.Албек, О.Рысбек С.Нургайып С.Тилеуберди Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 2019-09-16 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк М.Отгонжаргал Холбогдогч А.Нурпейс Эрх бүхий албан тушаалтан Х.Серикбол Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 20 2019-09-16 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - Б.Баярмагнай Ц.Батсайхан Д.Дамдинсүрэн Б.Батгэрэл Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 2019-08-16 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - Б.Ботакөз Т.Еркебулан С.Алтай Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 2019-08-16 13:35:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Т.Маншүк - М.Отгонжаргал Холбогдогч Ц.Одгэрэл Хохирогч нарын өмгөөлөгч Х.Тасхын Зөрчлийн тухай хуулийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1 2019-08-16 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек Д.Көбеш, Д.Мөнхөө, Ц.Саранцэцэг А.Еркегүл М.Отгонжаргал Е.Еркинжол Х.Зулхаш А.Серикжан Д.айбек Х.Тасхын Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1 2019-07-02 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх