ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР 2019.01.14 - 2019.01.18

 

 

 

Шүүх бүрэлдэхүүн

Нарийн бичгийн дарга,

орчуулагч,

/Хаалттай/

Улсын яллагч

Шүүгдэгч

Хохирогч

Өмгөөлөгч

иргэний нэхэмжлэгч

Зүйл, 
анги

 

Огноо

Тойм

1

П.Доржбал

К.Еркежан
/Орчуулагч
А.Еркегүл
 

М.Фарида

Т.Есенкелди
Б.Хуатхан

Т.Жанибек

Х.Зулхаш

17,12-р зүйлийн 1

2019.01.14
14:00