БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

/2019.04.22– 2019.04.26/

 

Д/д

Шүүгч,
Шүүх бүрэлдэхүүн

Нарийн бичгийн дарга, орчуулагч

Нэхэмжлэгч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Хариуцагч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Маргааны төрөл

Огноо

1

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

Б.Күмис

Х.Тогтаган

Гэр бүлийн маргаан

4/22/2019 9:00

2

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

Монголын Мусульманы нийгэмлэгүүдийн холбоо

О.Мейрбай

Монголын Мусульманы нийгэмлэгүүдийн дин ислам холбооны өмчлөлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын 3 дугаар багийн Цагаан арал гэх газарт байрлах сүм хийдийн үйл ажиллагаанд саад хийж буй үйлдлийг таслан зогсоож, байрнаас албадан нүүлгэх тухай.

4/22/2019 10:00

3

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

 

Эрчимбаян Өлгий ХК

А.Заманбек

24589208 төгрөг гаргуулах тухай.

4/22/2019 13:30

4

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

 

а.Күлимжан

А.Турдыбек

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулж, дундын хөрөнгөөс оногдох хувийг гаргуулах тухай

4/22/2019 14:30

5

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

Х.Есенгүл

У.Берикбол

Е.Айболат, Е.Асыл нарын эцэг мөн болохыг тогтоож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

4/23/2019 9:00

6

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

Х.Хумарбек

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

4/23/2019 9:30

7

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

О.Уатай

Х.Халидолда

670000 төгрөг гаргуулах тухай.

4/23/2019 10:00

8

Х.Мейрамбек

Л.Оюунжаргал

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

Е.Рина

/С.Нургайып/

А.Манас

Шүүгчийн захирамжид гаргасан гомдол

4/23/2019 15:00

9

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

/орчуулагч А.Еркегүл/

С.Хыдыр

К.Ахбота

К.Ахботагаас гэрлэлт цуцлуулж, 2015 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр төрсөн хүү Х.Махсатыг өөрийн асрамжид авах тухай

4/24/2019 9:00

10

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

Т.Хабдрасол

 

Гэрлэлт бүртгүүлсэн байдал болон ажилласан байдлыг тус тус тогтоолгох тухай

4/24/2019 10:00

11

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

Х.Сантай

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

4/24/2019 11:00

12

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

 

Н.Тогсан

Баяннуур сумын Ерөнхий боловсролын сургууль /захирал А.Есен/

Сургуулийн галчийн ажилд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах тухай

4/24/2019 13:30

13

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

Х.Самет

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

4/24/2019 14:30

14

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

/орчуулагч А.Еркегүл/

К.Бахытгүл

 

Данекерийг төрүүлсэн болохыг тогтоолгох тухай

4/24/2019 15:00

15

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

/орчуулагч А.Еркегүл/

К.Бахытгүл

 

М.Серикболатын нас барсан байдлыг тогтоолгох тухай

4/24/2019 15:30

16

Б.Мангилик

Т.Еркегүл

З.Гүлдаурен

Б.Ержан

Гэрлэлтээ цуцлуулаж, хүүхдүүдээ асрамжидаа авч, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

4/25/2019 8:00

17

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

/орчуулагч А.Еркегүл/

 

Б.Тилеугүл

А.Тилеуберди

Гэрлэлтээ цуцлуулаж, хүүхдээ асрамидаа авч, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

4/25/2019 9:00

18

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

 

Т.Сесерхан

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен/

 

Эрх олгосон бичиг баримтын эзэмшигчээр тогтоолгох тухай

4/25/2019 10:00

19

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

/орчуулагч А.Еркегүл/

 

А.Ризабек

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

4/25/2019 10:30

20

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

 

М.Цэцэгмаа

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

4/25/2019 11:00

21

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

Х.Бекболат

БТСГазар

Хөнгөн атлетикийн дасгалжуулагчийн ажилд томилох шийдвэр гаргахыг даалгах тухай.

4/26/2019 9:00

22

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

 

Х.Жайналган

Х.Ардабек

Гэрлэлтээ цуцлуулж, хүүхдээ асрамжидаа авах тухай

4/26/2019 10:00

23

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

 

К.Саттибол

 

Үрчлэлтийг хүчингүйд тооцуулах тухай

4/26/2019 10:30

24

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

 

Х.Галымбек

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

4/26/2019 11:00

25

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

Х.Ахболат

/К.Ержан/

Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр,Халамжийн үйлчилээний газар /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд/

5328000 төгрөг гаргуулах тухай

4/26/2019 13:30

26

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

/орчуулагч А.Еркегүл/

 

Х.Нуршаш

 

Д.Халиасхарын улсад ажилласан байдлыг болон эрх олгосон бичиг баримтын эзэмшигчээр тогтоолгох тухай

4/26/2019 15:00

27

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

 

А.Баймурат

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

4/26/2019 15:30

                     

                            

                                    

                                     Шүүх хуралдааны тов гаргасан:

                                     Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              А.Айсагүл