БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

/2019.04.29– 2019.05.03/

 

Д/д

Шүүгч,
Шүүх бүрэлдэхүүн

Нарийн бичгийн дарга, орчуулагч

Нэхэмжлэгч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Хариуцагч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Маргааны төрөл

Огноо

1

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл /орчуулагч А.Еркегүл/

Монголын Мусульманы нийгэмлэгүүдийн холбоо Төрийн бус байгууллагa

О.Мейрбай

Баяннуур сумын 3 дугаар багийн Цагаан арал гэх газарт байрлах сүм хийдийн үйл ажиллагаанд саад хийж буй үйлдлийг таслан зогсоож, байрнаас албадан нүүлгэх тухай.

4/29/2019 13:00

 

2

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

Б.Монголхан

/Ш.Жакей, К.Ержан/

 

Төрсөн он, насыг тогтоолгох тухай

4/30/2019 9:00

3

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

М.Нуржол

/Ө.Бахытбек/

М.Өмиржан

11578800 төгрөг гаргуулах тухай.

5/1/2019 8:30

4

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

/орчуулагч А.Еркегүл/

У.Лена

 

А.Шахизадагийн нас барсан байдлыг тогтоолгох тухай

5/1/2019 11:00

5

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Р.Гүлжаукар

/С.Нургайып/

Сум дундын ойн анги

Нягтлан бодогчийн ажилд эгүүлэн тогтоолгож, бүрэн цалинжуулахыг ажил олгогчид даалгах тухай.

5/1/2019 13:20

6

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

С.Мандат

Байгал орчин аялал жуулчлалын газар

/Ш.Марат/

Байгаль орчин аялал, жуучлалын газраас ажилтан албан хаагчдын хоол, унааны зардал нийт 14833000 төгрөг гаргуулах тухай

5/1/2019 15:30

7

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

У.Дамиранжав

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/2/2019 9:00

8

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Ш.Кашубай

Монголын мусульманы нийгэмлэгүүдийн холбоо

Ажилд эгүүлэн тогтоолгож, цалин гаргуулах тухай

5/2/2019 13:30

9

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Т.Гүлжан

Х.Тасхын

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ЗДТГазар

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайып/

Цэвэрлэгчийн ажилд томилохыг даалгах тухай

5/3/2019 9:00

10

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

М.Көнилхан

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд/

 

Цэргийн алба хаасан байдал тогтоолгох тухай

5/3/2019 11:00

11

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Х.Ахболат

Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр,Халамжийн үйлчилээний газар

5328000 төгрөг гаргуулах тухай

5/3/2019 13:30

                            

 

 

                                    

                                     Шүүх хуралдааны тов гаргасан:

                                     Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              А.Айсагүл