Шүүх хуралдааны тов

Хэргийн оролцогчид

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэхүүн

Бусад

Нэхэмжлэгч тал

Хариуцагч тал

1

2019-05-10

13:30

1 дэх хурал

 

Нэхэмжлэгч

Т.Даркей

 

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч

Х.Зулхаш

 

Хариуцагч

С.Амина

 

Хариуцагчийн өмгөөлөгч

К.Жархынбек

Албадан нүүлгэх тухай

С.Өмирбек

/даргалах/ Д.Мөнхөө

Д.Көбеш

/илтгэх/

Нарийн бичгийн дарга

К.Еркежан

 

Орчуулагч

А.Еркегүл

2

2019-05-10

2 дахь хурал

 

Нэхэмжлэгч

А.Альбек

 

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч

Х.Зулхаш

 

Хариуцагч

ХААН банкны Баян-Өлгий салбар

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

З.Үсен

Н.Ариунтуул

Хариуцагчийн өмгөөлөгч

Н.Баасанжав

Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай

С.Өмирбек

/даргалах/ Д.Мөнхөө

Д.Көбеш

/илтгэх/

Нарийн бичгийн дарга

Б.Ардабек

3

2019-05-10

3 дахь хурал

 

Нэхэмжлэгч

М.Болатбек

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

М.Болат

 

Хариуцагч

Онцгой байдлын газар

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Ч.Цэгмэд

Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай

Д.Көбеш

/даргалах/ Д.Мөнхөө

С.Өмирбек

/илтгэх/

Нарийн бичгийн дарга

Б.Ардабек