БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

/2019.05.06– 2019.05.10/

 

Д/д

Шүүгч,
Шүүх бүрэлдэхүүн

Нарийн бичгийн дарга, орчуулагч

Нэхэмжлэгч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Хариуцагч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Маргааны төрөл

Огноо

1

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

/орчуулагч А.Еркегүл/

Х.Елемесхан

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/6/2019 13:30

2

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

 

Ц.Наранхүү

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/6/2019 14:20

3

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Р.Гүлжаукар

/С.Нургайып/

Сум дундын ойн анги

Нягтлан бодогчийн ажилд эгүүлэн тогтоолгож, бүрэн цалинжуулахыг ажил олгогчид даалгах тухай.

5/7/2019 13:30

4

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

Т.Гүлжан

/Х.Тасхын/

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ЗДТГазар

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайып/

Цэвэрлэгчийн ажилд томилохыг даалгах тухай

5/7/2019 15:00

5

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

 

Х.Хуат

 

Гэрлэлт бүртгүүлсэн байдал тогтоолгох тухай

5/8/2019 13:30

6

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

Х.Күлдай

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/9/2019 8:00

7

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

Ц.Буянбаатар

/Х.Бакен/

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/9/2019 8:30

8

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

/орчуулагч А.Еркегүл/

У.Еркин

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/9/2019 8:57

9

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

К.Хатран

/Х.Зулхаш, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Зиягүл/

М.Бахатжан нар

/Ө.Бахытбек, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Зейнегүл/

40м2 талбайтай 2 өрөө дүнзэн байшингаас албадан нүүлгэх тухай.

5/9/2019 9:15

10

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

М.Айнагүл

/К.Ержан/

Толбо сумын бүрэн дунд сургууль /захирал Б.Даулет/

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс бууруулахгүй цалин олгохыг даалгах тухай

5/9/2019 11:00

11

Б.Мангилик

Т.Еркегүл

 

М.Еркинбек

Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар /дарга Б.Сьезхан/

ХХҮГазрын албан конторын доод давхарт байрлах 78.8 м.кв талбайн өмчлөгч мөн болохыг тогтоолгох тухай

5/9/2019 13:00

12

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

Х.Бекболат

/Х.Зулхаш/

БТСГазар /Я.Сьезд/

Хөнгөн атлетикийн дасгалжуулагчийн ажилд томилох шийдвэр гаргахыг даалгах тухай.

5/10/2019 9:00

13

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

Б.Толхын

/Х.Бакен/

Баяа-Өлгий аймгийн Татварын хэлтэс /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Баттогтох онлайнаар/

Баян-Өлгий аймгийн Татварын хэлтсийн даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн ажлаас халах тухай Б/04 дугаартай тушаалыг хүчигүй болгож урьд эрхэлж байсан ажилд эгүүлэн тогоолгох тухай

5/10/2019 10:00

14

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

/орчуулагч А.Еркегүл/

А.Хавдыхалым

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/10/2019 11:30

15

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

 

С.Жарыс

/К.Ержан/

Алтай сумын хүүхдийн цэцэрлэг /эрхлэгч Х.Жанбота/

/С.Нургайып/

Ажилгүй байсан хугацааны цалин 6542510 төгрөг гаргуулах тухай

5/10/2019 13:30

16

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

/орчуулагч А.Еркегүл/

А.Ермехан

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/10/2019 14:30

                                    

                                    

 

 

                                    

 

 

                                     Шүүх хуралдааны тов гаргасан:

                                 Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              А.Айсагүл