БАЯН-ӨЛГИЙ Аймаг дахь

захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

/2019.05.06-2019.05.10-ны ӨДӨР/

 

Огноо

Цаг

 

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч

Гуравдагч этгээд

Маргааны төрөл

Өмгөөлөгч/ төлөөлөгч

Илтгэгч шүүгч

1

2019.05.08

     14:00

 

"Фестиваль" ХХК

Ногооннуур сумын Засаг дарга

Көкбалхаш хоршоо

газар     

С.Нургайып 

А.Серикжан 

З.Гүлбарша

2

 

    2019.05.09

13:00

 

Е.Холганат нарын 11 хүн 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 

бусад 

С.Нургайып

А.Серикжан 

М.Риза

3

2019.05.10

09:00

Х.Хайв

Бугат сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 

 

бусад 

 

З.Гүлбарша 

Хаяг: Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх.   

Лавлах утас: 70422132 99428868, 99528868  /Шүүгчийн туслах/               

Вэб хуудас: http://courtbu.mn 

e-mail:  aidin1030@gmail.com                        

Шүүх хуралдааны зар гаргасан:                                                           

                                            Шүүгчийн туслах                                   М.Айдынгүл