Д/д

Шүүх хуралдаан болох огноо

 

Шүүгдэгчийн нэр

Холбогдсон хэрэг

 

Прокурор

Өмгөөлөгчид

Хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч

Бусад

Шүүх бүрэлдэ-хүүн

1

2019-05-15 09:00

1 дэх хурал

 

Холбогдогч

М.Ербахыт

/Зөрчлийн хэрэг/   

Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1

М.Отгонжар-гал

 

 

Эрх бүхий албан тушаалтан Э.Ганбат

          НБД                    Т.Еркегүл

С.Өмирбек

/даргалах/

Д.Көбеш

Д.Мөнхөө

/илтгэх/

2

2019-05-15

2 дахь хурал

 

Шүүгдэгч

Т.Албек

О.Рысбек   

Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 

М.Фарида

 

С.Тилеуберди

С.Нургайып  

НБД

Т.Еркегүл

Орчуулагч

А.Еркегүл

С.Өмирбек

/даргалах/

Д.Көбеш

Д.Мөнхөө

/илтгэх/

3

2019-05-15

3 дахь хурал

 

Шүүгдэгч

Б.Жанарыс   

Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 

А.Турдыбек

 

С.Алтай С.Нургайып

А.Серикжан

Х.Зулхаш                                                         

Хохирогч Д.Айболат

НБД

Т.Еркегүл

Орчуулагч

А.Еркегүл

С.Өмирбек

/даргалах/

Д.Көбеш

Д.Мөнхөө

/илтгэх/

4

2019-05-15

4 дэх хурал

 

Шүүгдэгч

А.Ардах   

Эрүүгийн хуулийн 17.3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 

Х.Өрен

 

С.Нургайып

А.Серикжан

Ө.Бахытбек

Х.Зулхаш          

Хохирогч К.Рахат

Б.Энхбаяр

А.Сандигүл

Д.Досымхан

С.Лира

Б.Нуржанар

Д.Айгүл

З.Күлан

Х.Жанарбек

Иргэний нэхэмжлэгч

Х.Сэлэнгэ

Б.Лхагвадорж  

НБД

Ц.Саранцэцэг

С.Өмирбек

/даргалах/

Д.Көбеш

Д.Мөнхөө

/илтгэх/