БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

                                                        2019.05.13 - 2019.05.17

 

 

 

 

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

Нарийн      бичгийн дарга,

орчуулагч,

 

Улсын яллагч

Шүүгдэгч

Хохирогч

Өмгөөлөгч

иргэний    нэхэмжлэгч

Зүйл, 
анги

 

Огноо

1

П.Доржбал

К.Еркежан

 

Х.Өрен

Д.Нартай

Б.Жанболат

 

ЭХТА-ийн 11.6-1

2019.05.13

14:00

2

П.Доржбал

К.Еркежан
/орчууулагч А.Еркегүл/

М.Фарида

Т.Еркин

Н.Тошала, Н.Сунхар

А.Серикжан

С.Алтай

/Л.Нурболат, Ш.Төлебай/

ЭХТА-ийн 27.10-2.2, 2.3

2019.05.14

14:00

 

 

 

 

 

 

Шүүх хуралдааны тов гаргасан:

            Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              А.Айсагүл