БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

/2019.05.13– 2019.05.17

 

Д/д

Шүүгч,
Шүүх бүрэлдэхүүн

Нарийн бичгийн дарга, орчуулагч

Нэхэмжлэгч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Хариуцагч
/Өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч/

Маргааны төрөл

Огноо

1

К.Бүлдирген

Б.Болор Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

 

Р.Долгор

 

Шүүгчийн захирамжид гаргасан гомдол

5/13/2019 9:00

2

Б.Мангилик

Т.Еркегүл

 

Т.Гүлжан

Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын ЗДТГазар

Цэвэрлэгчийн ажилд томилохыг даалгах тухай

5/13/2019 9:30

3

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Ш.Кашубай

Монголын мусульманы нийгэмлэгүүдийн холбоо

Ажилд эгүүлэн тогтоолгож, цалин гаргуулах тухай

5/13/2019 13:30

4

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

/орчуулагч А.Еркегүл/

Х.Елемесхан

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/13/2019 15:00

5

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

К.Хатран

М.Бахатжан нар

40м2 талбайтай 2 өрөө дүнзэн байшингаас албадан нүүлгэх тухай.

5/14/2019 8:00

6

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

А.Баймурат

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/14/2019 9:30

7

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Т.Даулет

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд/

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/14/2019 10:00

8

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

/орчуулагч А.Еркегүл/

А.Алданыш

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/14/2019 11:00

9

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Х.Айнагүл

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Рота/

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/14/2019 13:30

10

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

О.Уатай

/С.Алтай/

Х.Халидолда

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Хауан/

670000 төгрөг гаргуулах тухай.

5/14/2019 15:00

11

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Ж.Баймиш

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/14/2019 15:00

12

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

М.Айнагүл

Толбо сумын бүрэн дунд сургууль /захирал Б.Даулет/

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс бууруулахгүй цалин олгохыг даалгах тухай

5/15/2019 8:00

13

К.Бүлдирген

Т.Еркегүл

 

Б.Асыл

/К.Ержан/

Баяннуур сумын Соёлын төв /эрхлэгч Р.Хайдар/

/Х.Бакен/

Сахиулын ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай

5/15/2019 9:30

14

К.Бүлдирген

Ц.Саранцэцэг

Кыран Ахиых ХХК

/А.Серикжан/

Суат /захирал Ж.Адалбек/ ХХК

5020800 төгрөг гаргуулах тухай

5/15/2019 13:30

15

Б.Мангилик

Ц.Саранцэцэг

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ө.Тиянах/

Арслан-Од /С.Тилеуберди/

4196384 төгрөг гаргуулах тухай

5/16/2019 8:00

16

Б.Мангилик

Т.Еркегүл

 

С.Даривхан

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/16/2019 9:00

17

Б.Мангилик

Т.Еркегүл

 

Т.Айгүл

 

Хөдөлмөрийн дэвтэрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрийн жинхэнэ эзмшигчээр тогтоолгох тухай

5/16/2019 9:30

18

Б.Мангилик

Т.Еркегүл

 

Х.Кагбатдолда

/итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен/

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/16/2019 10:00

19

Б.Мангилик

Т.Еркегүл

 

/орчуулагч А.Еркегүл/

Х.Сандалхан

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/16/2019 10:20

20

Б.Мангилик

Т.Еркегүл

 

Ц.Түмэнбаяр

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/16/2019 10:36

21

Б.Мангилик

Т.Еркегүл

 

Б.Жалел

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/16/2019 10:55

22

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

Х.Хайратхан

Х.Жанат

276000 төгрөг гаргуулах тухай

5/17/2019 9:00

23

Х.Мейрамбек

Т.Еркегүл

/орчуулагч А.Еркегүл/

С.Хабылтай

 

Ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/17/2019 9:45

24

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

/орчуулагч А.Еркегүл/

С.Бания

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/17/2019 10:15

25

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

/орчуулагч А.Еркегүл/

Д.Баяр

 

Улсад ажилласан байдал тогтоолгох тухай

5/17/2019 11:00

26

Х.Мейрамбек

Ц.Саранцэцэг

ХААН банк

 

Б.Гавааг эрэн сурвалжлуулах тухай

5/17/2019 11:30

 

 

                                    

 

 

 

                                     Шүүх хуралдааны тов гаргасан:

                               Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн                              А.Айсагүл