Та Баян-Өлгий аймгийн шүүх ийн Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн  Тыныбай овогтой Рашат-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.