Та Баян-Өлгий аймгийн шүүх ийн Ерөнхий шүүгчийн туслах  Мейрамхан овогтой Айдынгүл-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.