Та Баян-Өлгий аймгийн шүүх ийн Тамгын газрын дарга  Батырхан овогтой Ерханат-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.