Та Баян-Өлгий аймгийн шүүх ийн Шүүгч  Хажекбер овогтой Талгат-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.