Та Баян-Өлгий аймгийн шүүх ийн Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах  Сураган овогтой Еркин-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.