Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-04-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮГЧ, АЖИЛТНУУДЫГ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НЭГДСЭН ҮЗЛЭГ, ШИНЖИЛГЭЭНД ХАМРУУЛЛАА

Шүүхийн дотоод журамд тусгаснаар Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас шүүгч, ажилтнуудыг эмнэлгийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах ажлыг 2019 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа.

Огноо: 2019-03-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2019 оны эхний улиралд өмнөх оны үлдэгдэл 3 хэрэгт нэмж 50 эрүүгийн хэрэг хүлээн авснаас 3 хэргийг шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр мөрдөн байцаалтад буцааж, 60 хүнд холбогдох 48 хэргийг ш

Огноо: 2019-03-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2019 оны эхний улиралд буюу 2018 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийт 242 нэхэмжлэл хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 77 иргэний хэрэгтэй хамт

Огноо: 2019-03-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2019 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2019 оны 1 дүгээр улиралд 24 нэхэмжлэлийг шинээр хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэлтэй хамт нийт 45 захиргааны хэргийн 19 хэргийг шийдвэрлэж, 26 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй х

Огноо: 2019-03-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“НАУРЫЗ” БАЯРЫГ ТОХИОЛДУУЛАН ХҮНДЭТГЭЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ

Тус шүүхийн Тамгын газраас 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр хамт олныхоо дунд шүүхийн ахмадуудыг оролцуулан “Наурыз” баярыг тохиолдуулан хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.