Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-02-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

2019 ОНД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭГДСЭН ИРГЭН, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн давж заалдах шатны шүүх нь 2019 оны байдлаар 71 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Үүнийг 2018 оны мөн үетэй харьцуулбал 57 хэргээр буюу 44.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Огноо: 2020-02-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2019 ОНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2019 онд 98 нэхэмжлэлийг шинээр хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 23 нэхэмжлэл, хэргийн хамт нийт 121 захиргааны хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авснаас 13 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 83 хэргий

Огноо: 2020-02-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2019 ОНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2019 онд өмнөх оны үлдэгдэл 3 хэрэгт нэмж 218 эрүүгийн хэрэг хүлээн авснаас 6 хэргийг шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр мөрдөн байцаалтад буцааж, 3 хэргийг бусад шүүхэд шилжүүлж, 196 хэр

Огноо: 2020-02-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2019 ОНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2019 онд буюу 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар нийт 895 нэхэмжлэл хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 78 иргэний хэрэгтэй хамт нийт 973 ир

Огноо: 2020-02-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАРТ ЗОРИУЛАГДСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд зааснаар 2020 онд шүүх хуралдаанд оролцохоор сонгогдсон шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч нарт зориулагдсан сургалт зохион байгуулагдлаа. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч нь анхан шатны шүүхий