Шүүхийн захиргааны албан хаагчид

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь шүүхийн захиргааны 29 ажилтантай. Тамгын газрын даргаар 2012 оноос эхлэн Батырханы Ерханат ажиллаж байна. Тус шүүхийн Тамгын газарт шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтнээр Б.Раушан, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээр А.Айсагүл, мэдээлэл технологийн мэргэжилтнээр Т.Рашат. шүүгчийн туслахаар С.Еркин, М.Маншук, Н.Болатбек, Т.Хуаныш, М.Ерлан, Ө.Мөнхцэцэг, М.Айдынгүл, А.Ахмерей   Эвлэрүүлэн зуучлагчаар Р.Асхабыл, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах К.Нурсауле, нягтлан бодогч Х.Алдан, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар Б.Ардабек, Т.Маншук, Ц.Саранцэцэг, К.Еркежан, нярав Х.Марат, орчуулагч А.Еркегүл, бичиг хүргэгч Р.Аманкелди, архив-бичиг хэргийн эрхлэгч Ж.Ахмарал, слесарь Е.Айболат, жолооч К.Максим, Т.Ганбаатар, үйлчлэгч Б.Жавзан, Т.Баршагүл нар ажилладаг.