Image

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 2022 оны 01, 02 дугаар сард 131 гүйцэтгэх хуудас бичигдэж, Баян-Өлгий аймаг дахь Шүүх


Image

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 39 дүгээр тогтоолоор “Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуула


Image

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА Д.ЗҮМБЭРЭЛЛХАМ, ГИШҮҮН А.НАСАНДЭЛГЭР НАР БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАВ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүд орон нутгийн шүүх, шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаа болон шүүгч, ажилтны ажиллах орчин нөхцөлтэй танилцах, тэдний санал бодлыг сонсох, тулгамдаж байгаа асуудлыг судлах, тус зөвлөлө


Image

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУД БАРУУН БҮСИЙН СУРГАЛТАД ОРОЛЦЛОО

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад зориулсан сургалтыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг /GIZ/-тэй хамтран улс орон даяар таван бүсэд нэгэн зэрэг зохион байгуулж байгаа билээ.


Image

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ОРОЛЦООНЫ 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд зааснаар 2022-2023 онд Баян-Өлгий аймаг дахь анхан шатны шүүхүүдийНийт: 324 мэдээ байна.