# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен М.Досымбек, өмгөөлөгч Б.Тэнгис, Я.Оюун-Эрдэнэ Т.Жанаргүл, өмгөөлөгч А.Серикжан ЭХ-12.1-4 /хүчиндэх гэмт хэргийг бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн/ 2022-07-19 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей А.Дорждэрэм Т.Хайрат нар, өмгөөлөгч К.Ержан М.Балдырган ЭХ-17.12-2.2, 2.4 /бүлэглэж, машин механизм ашиглаж мал хулгайлах/ 2022-07-01 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен М.Досымбек, өмгөөлөгч Б.Тэнгис, Я.Оюун-Эрдэнэ Б.Индира, хууль ёсны төлөөлөгч Г.Жанаргүл ЭХ-12.1-4 /хүчиндэх гэмт хэргийг бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдсэн/ 2022-07-01 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Д.Айдос, өмгөөлөгч К.Ержан, С.Тилеуберди А.Дүрмет нар, өмгөөлөгч С.Алтай ЭХ-17.3-1 / Залилах/ 2022-07-01 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Б.Баярмагнай Ч.Бахатжан нар, өмгөөлөгч Х.Зулхаш% Х.Бакен, Е.Төлеу М.Цэнд-Очир ЭХ-22.1.-1 2022-07-01 09:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Жанболат Б.Ахбота, өмгөөлөгч А.Серикжан ЗтХ-5.4-4.2, 4.4, 8.8-1, 5.2-1.1, 1.3, 1.4 2022-07-01 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Х.Тилекберген, өмгөөлөгч Д.Айбек Хохирогч Ж.Табыс ЭХ-17.12-2-2.1 /Олон тооны мал хулгайлах/ 2022-06-21 09:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Жанболат Б.Ахбота, өмгөөлөгч А.Серикжан ЗтХ-ийн 5.2-1-1.1, 1.3, 1.4, 5.4-4-4.2, 4.4, 8.8-1 2022-06-21 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - А.Дорждэрэм Шүүгдэгч Д.Алтанчимэг, өмгөөлөгч С.Алтай, Л.Эрдэнэцэцэг Х.Садырбек ЭХ-17.5-1 /Төлбөр тооцооны алдаатай гүйлгээг бусдын өмчлөл, эзэмшилд байгааг мэдсээр байж завшсаны улмаас бага хэмжээнээс дээш хохирол учруулах/ 2022-06-03 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен Х.Есжан, түүний өмгөөлөгч С.Тилеуберди Я.Сайран ЭХ-17.1-2.1/Орон байранд нэвтэрч хулгайлах/ 2022-06-03 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Р.Гүлбарим Холбогдогч А.Заманбек Хохирогч А.Еркегүл ЗтХ-5.4-4.1 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон/, 6.20-7 /Хүүхдийн дэргэд хүчирхийлэл үйлдсэн/ 2022-06-03 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Б.Даулетжан Б.Баярмагнай А.Ахылбек, К.Хайрат, өмгөөлөгчид Ж.Энхжаргал, А.Кадирбек, К.Жархынбек, А.Серикжан Х.Маргулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 2022-05-20 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Ж.Ахмарал Я.Дина М.Толганай, өмгөөлөгч Х.Тилеугавыл Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.5 дугаар зүйлийн 1 2022-05-20 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Т.ЕРКЕГҮЛ Я.Дина Б.Гылымхан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.5 дугаар зүйлийн 1 2022-05-09 15:32:45 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Б.Тастанбек ЭХ-10.1 /Хүнийг санаатай алах/ 2022-05-02 15:10:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - А.Дорждэрэм Б.Эрдэнэбат, хууль ёсны төлөөлөгч Л.Түвшинжаргал, өмгөөлөгч А.Серикжан, Ж.Энхжаргал Е.Нурсултан, хууль ёсны төлөөлөгч М.Жанбота ЭХ-11.4-1 /ХҮний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах/ 2022-04-26 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - А.Дорждэрэм Х.Елик, өмгөөлөгч Я.Сьезд О.Айболат ЭХ-11.4-1 /Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах/ 2022-04-26 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Б.Алмагүл, өмгөөлөгч Я.Сьезд Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Нургүл, өмгөөлөгч С.Нургайып ЗтХ- 5.4-4.1 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон/, 6.20-7 /Хүүхдийн биемахбодид халдсан/ 2022-04-26 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Р.Гүлбарим Холбогдогч З.Жексенбай - Зөрчлийн тухай хуулийн 3.4 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг /Торгох шийтгэлийг баривчлах шийтгэлээр солих/ 2022-04-26 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Х.Өрен А.Есенкелд, өмгөөлөгч С.Тилеуберди Д.Күлзия Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг /Хулгайлах/ 2022-04-01 16:30:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.