# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен М.Дрсымбек, түүний өмгөөлөгч С.Алтай, Я.Оюун-Эрдэнэ, Б.Тэнгис Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Т.Жанаргүл, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан ЭХ-12.1-4 /Хүчиндэх/ 2022-01-04 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен Шүүгдэгч М.Досымбек, түүний өмгөөлөгч Б.Тэнгис, Я.Оюун-Эрдэнэ, С.Алтай Хохиогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Т.Жанаргүл, өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг /Хүчиндэх/ 2021-12-20 15:05:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Т.Өсөхболд С.Нургайып, Ж.Энхжаргал, Н.Оюунчимэг - Эрүүгийн хуулийн 21.5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг /Гэрч, хохирогч, шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчид хууль бусаар нөлөөлөх/ 2021-12-20 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Р.Гүлбарим Д.Мейрамбек, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып Эрх бүхйи албан тушаалтан Х.Нагашбай Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалт 2021-12-10 11:30:27 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Р.Гүлбарим А.Ертауке Эрх бүхий албан тушаалтан Н.Тилеухабыл Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэг 2021-12-10 11:00:09 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Р.Гүлбарим Х.Мухтар Эрх бүхий албан тушаалтан Э.Ганбат Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг 2021-12-10 10:30:47 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Дорждэрэм А.Арайлым түүний өмгөөлөгч Х.Алтынгүл С.Жалел Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2021-12-10 10:00:38 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Берик, Ө.Жанболат, тэдгээрийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш,К.Ержан, Б.Гэрэл-Очир, Б.Даваажав, П.Баасанжав Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Миша, Б.Маргулан, С.мурат,З.Мадениет Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг,22.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2021-12-10 09:00:29 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Р.Гүлбарим Холбогдогч М.Март Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг 2021-11-25 12:00:26 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Б.Баярмагнай Ө.Жанболат, С.Берик, иргэний хариуцагч нар Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Миша, Б.Маргулан, С.мурат,З.Мадениет Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 22.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1. дэх хэсэг 2021-11-25 10:00:37 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Х.Өрен Б.Медеу, Е.Елтай тэдгээрийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди, Х.Тилеугавал Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4, 2021-11-25 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Б.Медеу, Е.Елтай тэдгээрийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди, Х.Тилеугавал Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4, 2021-11-12 09:00:56 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Н.Ерат, М.Жанибек, М.Батырбек, тэдгээрийн мөгөөлөгч Х.Бакен, С.Тилеуберди, М.Нургайып, А.Серикжан, Г.Оюунчимэг, Ш.Базаррагчаа Р.Нурдыхаан, Т.Тилеуберди, Х.Иглик Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.4, 11.6 дугаар зүйлийн 1, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 20.16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 2021-11-12 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Холбогдогч С.Миша Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, 5,2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1,1.3 дахь заалт 2021-11-08 10:00:41 Захиргааны танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл А.Дорждэрэм холбогдогч Т.Максат Эрх бүхий албан тушаалтан Н.Тилеухабыл Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь заалт 2021-11-08 09:30:37 Захиргааны танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Ерхуат Эрх бүхий албан тушаалтан Н.Тилеухабыл Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 дэх заалт 2021-11-08 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен Б.Жанибек, Ж.Сайрангүл, шүүгдэгч Б.Жанибекийн өмгөөлөгч Л.Баттогтох, Ж.Сайрангүлийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди, С.Алтай - Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.4 дүгээр зүйлийн 4, 22.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2021-11-08 07:50:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл А.Дорждэрэм Холбогдогч З.Нурбек, холбогдогчийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди - Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-10-05 14:30:55 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Холбогдогч Х.Жархын, холбогдогчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш эрх бүхийн албан тушаалтан Х.Дамысбек, хохирогч Х.Жайнагүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 1 2021-10-05 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Шүүгдэгч Е.Еркегүл,Ш.Майра, Х.Серигжан,Х.Тилеухавыл, А.Санаг шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч Х.Зулхаш,Х.Бакен,Т.Бахыт,Д.Айбек,С.Тилеуберди Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Ерген Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дугаар зүйлийн 1, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 15.12 дугаар зүйлийн 2,Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 16.11 дүгээр зүйлийн 3, 2021-10-05 13:00:51 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.