# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Нэхэмжлэгч М.Нурбек, өмгөөлөгч С.Нургайып Хариуцагч Дэлүүн сумын Засаг дарга А.Нурбек Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-04-26 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Сандугаш, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд 17 дугаар цэцэрлэг, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч ба өмгөөлөгч С.Нургайып Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-04-26 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Нэхэмжлэгч М.Алмажан, К.Нурахмет, өмгөөлөгч А.Серикжан Хариуцагч Ж.Адалбекийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен, хариуцагч Н.Аманжол, Гэм хорын хохирол 1,617,475 төгрөг гаргуулах тухай 2022-04-26 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Ж.Ахмарал - "Балгын" ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Мырзабек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш "Эко идея" ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Ертай Худалдах, худалдан авах гэрээний үнэ 23,220,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-04-26 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Ж.Ахмарал - Е.Шаривхан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Хавикей, өмгөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-04-26 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Ж.Ахмарал - С.Алмагүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Е.Ахтотыгийн төрсөн лн, сар, өдрийг тогтоолгох тухай 2022-04-26 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, М.Нямбаяр Ж.Ахмарал - Ш.Ербол, өмгөөлөгч А.Серикжан Төрийн банкны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Жанболат Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-04-26 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Ногооннуур сумын Засаг дарга, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Есболат, өмгөөлөгч Х.Зулхаш М.Болат, өмгөөлөгч К.Ержан Албадан нүүлгэх тухай 2022-04-15 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - С.Жанерке, өмгөөлөгч Х.Бакен М.Анар, өмгөөлөгч А.Серикжан Их эмчээр томилж, ажиллуулахыг даалгах тухай 2022-04-15 11:20:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Б.Ерат М.Бекжан, өмгөөлөгч С.Алтай 1,330,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-04-15 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Бахытгүл, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Ерлан - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-04-15 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - С.Тилеген - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-04-15 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Ш.Ербол, өмгөөлөгч А.Серикжан Төрийн банкны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Жанболат Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-04-01 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей М.Тауекел, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан А.Тойлыбай, өмгөөлөгч Т.Бахыт Гэм хорын хохирол 3,291,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-04-01 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Т.Жансая, өмгөөлөгч Я.Сьезд А.Еркиндик, өмгөөлөгч С.Нургайып Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулж, дундын эд хөрөнгөөс ногдох хэсэг гаргуулах тухай 2022-04-01 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Ш.Мөнхөө, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Ганбат, өмгөөлөгч С.Алтай Ү.Берденбек, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайы Хашаа хороог албадан буулгаж, газар чөлөөлүүлэх тухай 2022-04-01 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Ш.Амантай, Х6Тохай, М.Айбек, өмгөөлөгч С.Алтай Засаг дарган Тамгын газар Нэмэгдэл хөлс 1,980,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-04-01 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Ж.Ахтоты, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, өмгөөлөгч С.Нургайып Хаан банкны Баян-Өлгий аймаг дахь салбар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Үсен, Н.Ариунтуул, өмгөөлөгч Ж.Энхчимэг, Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-04-01 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей М.Хулбек, өмгөөлөгч С.Нургайып А.Мугалимхан, М.Сауле, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хууль бус эзэмшлээс чөлөөлүүлэх тухай 2022-04-01 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Б.Шолпан, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен Ж.Хайнар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, өмгөөлөгч С.Нургайып Гэмт хэргийн улмаас учирсан хор уршиг 14,693,676 төгрөг гаргуулах тухай 2022-03-17 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.