# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Ж.Ахтоты, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, өмгөөлөгч С.Нургайып Хаан банкны Баян-Өлгий аймаг дахь салбар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Үсен, Н.Ариунтуул, өмгөөлөгч Ж.Энхчимэг, Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-03-17 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Малшыбай, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайып - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-03-17 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Р.Онашхан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Т.Бахыт - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-03-17 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Т.Алтанцоож - Цэргийн алба хаасан байдлыг тогтоолгох тухай 2022-03-17 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Хазына ХХК, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Хуаныш С.Бейбитхан, өмгөөлөгч Д.Айбек Зээлээр худалдах, худалдан авах гэрээний үлдэгдэл 7.100.000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-03-17 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Ш.Алтынгүл, өмгөөлөгч Т.Байгонак, А.Серикжан Хариуцагч 11 дүгээр цэцэрлэг, хариуцагчийн төлөөлөгч И.Алемгүл, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-03-17 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - М.Хулбек, өмгөөлөгч С.Нургайып А.Мугалимхан, М.Сауле, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Хууль бус эзэмшлээс чөлөөлүүлэх тухай 2022-03-17 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей М.Зейнелхабыл, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Б.Мухамед Худалдах, худалдан авах гэрээний үнэ 15.000.000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-03-17 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей М.Зейнелхабыл Б:Мухамед, түүний итгэжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Мурат 15.000.000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-03-01 15:05:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Т.Серик, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Асланбек, нэхэмжлэгч Т.Сейлжан, өмгөөлөгч С.Нургайып Х.Бахатхан, өмгөөлөгч Ж.Иманмагзам, Т.Отгонбаяр Албадан нүүлгэх тухай 2022-03-01 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Т.Ержан, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып Х.Хуантхан 1,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-03-01 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Л.Айгүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Өлгий Сансар эмнэлэг, аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн Засаг дарга, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Сара, Н.Бейбитхан, С.Ансаган 20,632,680 төгрөг гаргуулах тухай 2022-03-01 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Жанаргүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-03-01 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Я.Дина Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, итгэмжлэгдсэн төлөлөөгч С.Баттулга, М.Бердибек Эд хөрөнгийн дахин үнэлгээ гаргуулахыг даалгах тухай 2022-03-01 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Б.Азамат, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып Ж.Адалбек, С.Нэгдэлхан, хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен Үл хөдлөх эд хөрөнгийг өөр газарт нүүлгэхийг даалгах болон гэм хорын хохирол гаргуулах тухай 2022-03-01 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Х.Бейбитхан М.Серикжан 2,200,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-03-01 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Нэхэмжлэгч Б.Азамат, өмгөөлөгч С.Нургайып Ж.Ададбек, С.Нэгдэлхан, хариуцагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен Үл хөдлөх эд хөрөнгийг өөр газарт нүүлгэхийг даалгах болон гэм хорын хохирол гаргуулах тухай 2022-02-14 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - "Жанат" ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Улаанхус сумын ЕБ-+ын 1 дүгээр сургууль, хариуцагчийн төлөөлөгч Х.Берденбек, хариуцагчийн өмгөөлөгч Х.Бакен 110.404.080 төгрөг гаргуулах тухай 2022-02-14 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Бейбитхан М.Серикжан 2.200.000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-02-14 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Ш.Ербол, өмгөөлөгч А.Серикжан Төрийн банкны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Жанболат Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-02-02 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй

Нийт: 324 мэдээ байна.