# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - К.Балмира, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Хариуцагч Цэнгэл сумын Засаг дарга, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Малик, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай захирамжийг хүчингүй болгуулах тухай 2022-01-28 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Ш.Майгүл, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Цэнгэл сумын Засаг дарга, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, хариуцагчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай захирамж хүчингүй болгуулах тухай 2022-01-28 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Нэхэмжлэгч Т.Күлшат, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Хариуцагч Цэнгэл сумын Засаг дарга, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Малик, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан "Сахилгын шийтгэл ногдуулах ногдуулах тухай" захирамжийг хүчингүй болгуулах тухай 2022-01-13 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Хүсэлт гаргагч А.Саулеш, Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-01-13 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Б.Авдилмалик, түүний өмгөөлөгч Д.Айбек - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-01-13 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Нэхэмжлэгч Х.Амандых, түүний өмгөөлөгч К.Ержан Хариуцагч Цэнгэл сумын ЕБ-ын сургууль, хариуцагчийн төлөөлөгч Ж.Алима Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-01-04 14:40:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Грейт ложистикс ХХК, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ч.Ганхүү Зэвсэгт хүчний 340 дүгээр анги, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Цэцэгээ, Х.Ганбаатар Тээвэрлэлтийн гэрээний үүрэгт 137,518,509 төгрөг гаргуулах тухай 2022-01-04 13:35:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Б.Даулет, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Толбо сумын Засаг дарга, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, хариуцагчийн өмгөөлөгч С.Нургайып Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-01-04 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Жайнар, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Төрийн албанд ажилласнаар тооцуулах тухай 2021-12-20 11:35:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч Б.Арманбек Нэхэмжлэгч А.Базар - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2021-12-20 11:05:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей К.Хатран М.Зейнегүл нар, хариуцагчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Албадан нүүлгэх тухай 2021-12-20 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2021-12-10 13:30:36 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Еркегүл К.Хатран, түүний итгэмжлэдсэн төлөөлөгч Ш.Зиягүл М.Бахытжан, М.Зейнегүл харицагч нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Өмиржан Албадан нүүлгэх тухай 2021-12-10 13:00:37 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Хүүхэд нь мөн болохыг тогтоолгох тухай 2021-11-25 10:00:37 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Д.Банзар Баян-Өлгий аймгийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион багуулах салбар комисс 40000000 төгрөг гаргуулах тухай 2021-11-25 09:30:49 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ М.Бердигүл Р.Шохан Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас дахин хянуулах тухай хүсэлт 2021-11-12 11:40:26 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Динмухамет З.Ардах Газар албадан чөлөөлүүлэх тухай 2021-11-12 11:10:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Д.Банзар Баян-Өлгий аймгийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион багуулах салбар комисс 40000000 төгрөг гаргуулах тухай 2021-11-12 10:30:56 Захиргааны танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Нурханат Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын тамгын газар 40252363 төгрөг гаргуулах тухай 2021-11-12 10:12:13 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Тасты булак ХХК / гүйцэтгэх захирал Т.Айболат/ А.Еркегүл, Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус сумын хүүхдийн цэцэрлэг / эрхлэгч С.Айгүл/ 1663000 төгрөг гаргуулах тухай 2021-11-12 09:40:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.