# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Цэлмүүн Д.Бахыт 13500000 төгрөг гаргуулах тухай 2021-11-08 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Н.Бахытгүл, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Өлгий сумын хүүхдийн 19-р цэцэрлэг /эрхлэгч Е.Алия/ Тушаал хүчингүй болгуулах тухай 2021-11-08 11:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ховдабай Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газар 2275332 төгрөг гаргуулах тухай 2021-11-08 10:30:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Нэхэмжлэгч Х.Бекболат Түүний өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг Баян-Өлгий аймгийн БТС-ын газар Ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай 2021-10-05 10:30:12 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Алгинчи ХХК-ны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Билгүүн Хариуцагч М.Мирас, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан, С.Нургайып 205051360 төгрөг гаргуулах тухай 2021-10-05 10:00:47 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Нэхэмжлэгч У.Аранбекийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Булгаан сумын Засаг дарга , түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Гуравдагч этгээд А.Нуржан, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып Захирамж хүчингүй болгуулах тухай 2021-10-05 09:30:52 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Эрчимбаян-Өлгий ХХК-ны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Ерболат, А.Серикжан Ховд их сургууль, Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар 416137224 төгрөг гаргуулах тухай 2021-10-05 09:00:18 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Эрчимбаян-Өлгий ХХК-ны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Ховд их сургууль, Ховд их сургуулийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар 416137224 төгрөг гаргуулах тухай 2021-09-20 15:30:49 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Ш.Жандос, нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайып С.Шаяхмет 10000000 төгрөг гаргуулах тухай 2021-09-20 15:00:41 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Н.Сома - Жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай 2021-09-20 14:30:32 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Бекболат нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг Баян-Өлгий аймгийн БТС-ын газар Ажилд эргүүлэн тогтоолгох тухай 2021-09-20 14:00:21 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Досжан нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Өлгий сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга, тэрүүлэгчид, хариуцагч байгуулллагны өмгөөлөгч Х.Зулхаш 21784440 төгрөг гаргуулах тухай 2021-09-20 13:30:22 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ У:Аранбекийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Булгаан сумын Засаг дарга , түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайып Тушаал хүчингүй болгуулах тухай 2021-09-20 13:00:23 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Эрчимбаян-Өлгий ХХК-ны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Баян-Өлгий аймгийн холбооны газар, Монголын цахилгаан холбооны ХК 10433681 төгрөг гаргуулах тухай 2021-09-20 11:30:13 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Алгинчи ХХК-ны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Билгүүн Хариуцагч М.Мирас, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан, С.Нургайып 205051360 төгрөг гаргуулах тухай 2021-09-20 11:00:50 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ М.Гайыпберген, Г.Ерболат нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Х.Амантайн итгэмжулжгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып Албадан нүүлгэх тухай 2021-09-20 10:30:34 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ З.Берикбол Хаан банкны Баян-Өлгий аймаг дахь салбар Зээлийн мэдээллийн сангаас мэдээлэл хасуулах тухай 2021-09-20 10:00:58 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ С.Гүлдана түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Баяннуур сумын хүүхдийн цэцэрлэг/эрхлэгч И.Айгүл/ түүний өмгөөлөгч С.Алтай 2924182 төгрөг гаргуулах тухай 2021-09-20 09:30:38 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Нэхэмжлэгч С.Гүлгайым түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Сагсай сумын ЕБ-ын 2 дугаар сургуульд хариуцагч байгууллагын өмгөөлөгч С.Алтай 1084748 төгрөг гаргуулах тухай 2021-09-03 15:30:12 Иргэний танхим Тойм гараагүй
20 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Нэхэмжлэгч Х.Жайнахан, түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Баян-Өлгий аймгийн ЕБ-ын 4-р сургуульд , хариуцагчийн өмгөөлөгч С.Нургайып Тушаал хүчингүй болгох 2021-09-03 15:00:12 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.