# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 А.Дауренбек Н.Айгерим Б.Жанерке А.Дорждэрэм А.Мейрамбек Х.Баршагүл ЭХ11.6-1 2023-01-04 14:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Я.Дина Т.Уажип, А.Серикжан Б.Бауыржан нар 17.4-2.1 2023-01-04 09:30:46 Эрүүгийн танхим Үзэх
3 Х.Талгат Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм Д.Тилеуберди, Х.Тилеухавал, Д.Тилекберди, М.Оразай Баделхан 17.1-2.1 2023-01-03 13:00:35 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Х.Өрен С.Асан, Т.Бахыт М.Гүлнар, С.Нургайып 27.10-4.1 2023-01-02 13:00:51 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 Х.Талгат Ж.Ахмарал Т.Баршагүл А.Дорждэрэм А.Күлсинхан Ж.Отгонцэцэг 18.12-1 2022-12-27 09:00:41 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
6 Х.Талгат Ж.Ахмарал Б.Жанерке А.Дорждэрэм Д.Тилеуберди, Х.Тилеухавал, Д.Тилекберди, М.Оразай К.Өмрбек 17.12-1, 17.1-1, 17.1-2-2.1, .2.4 2022-12-26 09:30:12 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Б.Жанерке А.Дорждэрэм Х.Ерлан, С.Тилеуберди Д.Хазнагүл 17-1.-2.1 2022-12-22 09:00:36 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 Х.Талгат Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм Ц.Бирликбол, Х.Тилеухавыл Х.Кенжебек 11.4-1 2022-12-21 10:00:24 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 А.Дауренбек Ж.Ахмарал Х.Өрен Т.Фарида, А.Жансерик, С.Аманбек, Х.Зулхаш, Х.Тилеугавал, С.Нургайып, А.Серикжан, Я.Сьезд Б.Ариунбаяр ЭХ22.1-1 2022-12-20 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 Ө.Бахытбек М.Ердос Б.Жанерке Я.Дина Ж.Хавлет, К.Ержан Р.Жанат 17.1-1 2022-12-20 09:00:52 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Я.Дина Н.Ууганбаяр, Х.Зулхаш Л.Владимир, Д.Айбек 11.6-1 2022-12-19 15:00:46 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 Х.Талгат Ж.Ахмарал Х.Өрен М.Тилеуберд Х.Халамхас ЭХ11.6-2 2022-12-19 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
13 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Б.Жанерке Х.Өрен С.Асан, Т.Бахыт М.Гүлнар, С.Нургайып 27.10-4.1 2022-12-19 12:33:41 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Х.Өрен С.Асан, Т.Бахыт Х.Гүлнар, С.Нургайп, Х.Зулхаү 27.10-4-4.1 2022-12-19 09:00:07 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 Ө.Бахытбек М.Ердос Дуламжав Н.Ууганбаяр, Х.Зулхаш Воладимир 11.6-1 2022-12-16 15:00:31 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм Х.Ерлан Д.Хазнагүл 17.1-2-2.1 2022-12-15 10:00:39 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 Х.Талгат М.Ердос Х.Өрен М.Тилеуберд Х.Халамхас ЭХ11.6-2 2022-12-14 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 Ө.Бахытбек Б.Арманбек Б.Баярмагнай И.Алемгүл, Ж.Манарбек, К.Зулхаш, Ж.ЭНхжаргал. А.Серижан М.Саулеш 22.1-1 2022-12-12 13:30:18 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 Х.Талгат М.Ердос Я.Дина Ж.Мөнхболд А.Нурболат, С.Нургайып ЭХ-ийн 21.1-2 2022-12-09 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Х.Өрен Х.Бердихан, Д.Айбек Ж.Рашхаан, Р.Жанболат ЭХ12.1-1 2022-12-08 14:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 980 мэдээ байна.