# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Ө.Бахытбек М.Ердос Х.Өрен Т.Нурбол, Х.Бакен Т.Бахыт 11.6-1 2022-12-08 12:39:11 Эрүүгийн танхим Үзэх
2 Ө.Бахытбек М.Ердос Я.Дина Ж.Хавлет, К.Ержан Р.Жанат 17.1-1 2022-12-08 10:00:17 Эрүүгийн танхим Үзэх
3 Ө.Бахытбек М.Ердос Х.Өрен Т.Нурбол, Х.Бакен Т.Бахыт 11.6-1 2022-12-08 09:00:32 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 А.Дауренбек Б.Даулетжан Б.Жанерке А.Дорждэрэм Б.Нурлыбек Ж.Ауган ЭХ11.6-1 2022-12-08 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 А.Дауренбек Б.Даулетжан Б.Жанерке Х.Өрен Ш.Жандос, К.Ержан К.Нурбол ЭХ-ийн 11.6-1 2022-12-08 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 Х.Талгат Б.Даулетжан Б.Жанерке Д.Дуламжав Ц.Берикбол, С.Тилеуберди Т.Халамхан ЭХ17.8-1 2022-12-07 15:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 Х.Талгат М.Ердос Х.Өрен Х.Нуржанар, К.Зулхаш Серикбол, С.Дэлгэрмаа 17.3-1 2022-12-07 13:00:35 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
8 А.Дауренбек М.Ердос Б.Жанерке Р.Гүлбарим Н.Энхбаяр, А.Серикжан Н.Мадетхан, С.Алтай, Н.Тилеухабыл ЗтХ-ийн 14.7-51 2022-12-07 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Я.Дина Ц.Берикбол, Д.Айбек Т.Халамхан ЭХ17.8-1 2022-12-06 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 Ө.Бахытбек М.Ердос Я.Дина Н.Ууганбаяр, Х.Зулхаш Л.Владимир 11.6-1 2022-12-06 09:30:53 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Я.Дина Т.Бекежан, Х.Зулхаш Х.Холганат, Ш.Хасым ЭХ-ийн 11.6-1 2022-12-02 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 Х.Талгат Б.Арманбек Х.Өрен Х.Нуржанар, К.Зулхаш Ш.Серикбол 17.3-1 2022-12-01 13:00:44 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 Х.Талгат Б.Арманбек Х.Өрен Х.Нуржанар, К.Зулхаш Серикбол 17.3-1 2022-12-01 13:00:34 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 Ө.Бахытбек Б.Арманбек Х.Өрен С.арман, К.аубакир С.Арман 1.6-1 2022-11-29 10:30:02 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 Ө.Бахытбек Б.Арманбек Я.Дина М.сүлеймен Ө.Болатхан 11.6-1 2022-11-29 09:00:28 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 Ө.Бахытбек М.Ердос Я.Дина М.сүлеймен Ө.Болатхан 11.6-1 2022-11-29 09:00:26 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 Х.Талгат Б.Даулетжан Я.Дина Д.Серикбол, Х.Бакен Х.Жанарбек ЭХ-ийн 24.5-1 2022-11-25 15:00:00 Захиргааны танхим Тойм гараагүй
18 Ө.Бахытбек Б.Арманбек Б.Жанерке Х.Өрен Е.Жансая М.Мырзашөл 17.1-1 2022-11-23 09:30:31 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 Ө.Бахытбек М.Ердос Б.Жанерке Х.Өрен С.Даурен С.Ариунболд 23.1-2.1, 2.2, 2022-11-22 09:00:24 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 А.Дауренбек М.Ердос Б.Жанерке Я.Дина Т.Аманбол, С.Тилеуберди Х.Жупар ЭХ17.12-1 2022-11-18 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 980 мэдээ байна.