# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Х.Өрен Х.Нуржанар Ш.Серикбол 17.3-1 2022-11-18 09:00:58 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 Ө.Бахытбек М.Ердос Я.Дина Б.Баярсайхан, Мягмаржав С.Баттулга 11.4-2.-2.1 2022-11-17 14:00:51 Эрүүгийн танхим Үзэх
3 Х.Талгат М.Ердос Д.Дуламжав А.Бержан А.Серикжан Х.Ахсунхар 5.4-4.1 6.20-7 2022-11-17 13:30:12 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 Ө.Бахытбек М.Ердос Х.Өрен С.Даурен С.Ариунболд 23-1 2-2.1, 2.2 2022-11-17 09:30:15 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 Х.Талгат М.Ердос Х.Өрен Н.Алтаншагай О.Энхбаяр Б.Жанболат Ж.Ержан З.Лена 17.3-1 2022-11-17 08:30:07 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 Ө.Бахытбек М.Ердос Х.Өрен Ж.Туваанжав М.Ханат 11.1-1 2022-11-16 09:00:33 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 Ө.Бахытбек М.Ердос Х.Өрен С.Даурен С.Ариунболд 23.1-2-2.1, 2.2 2022-11-16 09:00:23 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
8 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке А.Дорждэрэм Б.Ахерке Б.Алтантан 11.6-1 2022-11-15 14:00:52 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 А.Дауренбек М.Ердос Я.Дина Т.Махсат, А.Серикжан А.Алтантуяа, Л.Баярсайхан ЭХ17.3-1 2022-11-11 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 А.Дауренбек М.Ердос А.Дорждэрэм С.Бексултан, А.Серикжан С.Күлай, Ы.Бауыржан, А.Ерлан, Т.Аманбек ЭХ27.10-4.2 2022-11-11 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Я.Дина Ж.Айдынбек С.Өрнек Т.Бахыт Ж.Хуанган 17.2-1 2022-11-10 13:00:22 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 А.Дауренбек М.Ердос Я.Дина А.Шындаулет, С.Алтай Д.Жанболат ЭХ11.6-1 2022-11-10 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Х.Өрен Н.Алтаншагай О.Энхбаяр Б.Жанболат Ж.Ержан З.Лена 17.3-1 2022-11-09 13:00:54 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 Ө.Бахытбек М.Ердос Х.Өрен С.Баттулга Б.Энхбат ЭХ11.6-1 2022-11-08 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 А.Дауренбек Б.Даулетжан Я.Дина Т.Ерлан Б.Алип 17.1-1 2022-11-08 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 Ө.Бахытбек М.Ердос Я.Дина Б.Аманбек, А.Серикжан А.Ерасыл ЭХ27.10-2.1 2022-11-07 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке Х.Өрен Е.Кадирбек З.Ербол С.Нургайып М.Тэмжүүжин С.Цэцэгсүрэн 11.6-1 2022-11-04 16:00:33 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 Х.Талгат М.Ердос Б.Жанерке А.Дорждэрэм А.Тилеухабыл С.Тилеуберди Ж.Нурбек Х.Зулхаш 11.6-1 2022-11-04 08:00:02 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 Ө.Бахытбек М.Ердос Х.Өрен С.Ернур, Д.Айбек М.Хумарбек Эх-ийн 11.6-1 2022-11-03 10:00:39 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 А.Дауренбек М.Ердос Я.Дина Б.Алтынбек А.Нуршаш, Б.Алия ЭХ-ийн 17.5-1 2022-11-03 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 980 мэдээ байна.