Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-04-13  |  Ангилал: reportdavakh Дэлгэрэнгүй

2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн давж заалдах шатны шүүх нь 2020 оны 1 дүгээр улиралд буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 24 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 9 хэргэ

Огноо: 2020-04-13  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2020 оны 1 дүгээр улиралд буюу нийт 382 нэхэмжлэл хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 84 иргэний хэрэгтэй хамт нийт 466 иргэний хэргээс 22 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 3 нэхэмжлэли

Огноо: 2020-04-13  |  Ангилал: reporteruu Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны 1 дүгээр улиралд өмнөх оны үлдэгдэл 16 хэрэгт нэмж 82 эрүүгийн хэрэг хүлээн авч, шийдвэрлэвэл зохих нийт 98 эрүүгийн хэргээс 2 хэргийг шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр мөрдөн байц

Огноо: 2020-04-13  |  Ангилал: reportzakhirgaa Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны 1 дүгээр улиралд 12 нэхэмжлэлийг шинээр хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэлтэй хамт нийт 39 захиргааны хэргээс 18 хэргийг шийдвэрлэж, 21 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй

Огноо: 2020-03-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

"ШУУРХАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ ТУХАЙ" АЛБАН БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ТУХАЙ

Монгол Улсад 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар коронавирусын халдвар /COVID-19/ бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргаас “Шуурхай арга хэмжээ авах тухай” албан бичиг ирүүлсний дагуу шүүхээр үйлчлүүлэгч, хэргийн оролцогч т