Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-05-09  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Эрүүгийн хэргийн бүртгэл, хяналтын нэгдсэн системийн үйл ажиллагааны тайланг шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр танилцууллаа

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас баталсан төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны 4 дүгээр сарын хэргийн хөдөлгөөний дотоод хяналт, шалгалтаар эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн нэгдсэн системийн бүртгэлийг шалгажээ.

Огноо: 2019-05-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхүүдийн шүүн таслах ажиллагааны мэдээлэл

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхүүдийн шүүн таслах ажиллагааны мэдээлэл 2019 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар

Огноо: 2019-04-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Шүүхийн Тамгын газраас нийт шүүгч, ажилтнуудад 2018 оны Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн тайланд тусгагдсан шүүн таслах ажлын тайлан, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлөөс хийж, хэрэгжүүлсэн ажил, санхүүгийн тайлантай дэлгэрэнгүй танилцууллаа.

Огноо: 2019-04-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“Хууль тайлбарлан хэрэглэх онол, арга зүй: Эрүүгийн эрх зүй” сургалт эхэллээ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс эрх зүйн хөгжил ба шүүгчийн хуулийн хэрэглээний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх хүрээнд эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчид зориулсан"Хууль тайлбарлан хэрэглэх,онол арга зүй: Эрүүгийн эрх зүй”сэдэвт чөлөөт сонголтын сургалт 2019 оны

Огноо: 2019-04-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Төрийн болон сумын төсөвт байгууллагуудын архивт 4 жилд нэг удаа хийх хяналт, шалгалттай холбогдуулан Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасаг, “Чадварлаг амьдрах ухаан” ТББ-тай хамтран “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн