Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар /2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2021 оны


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ III УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2020 оны 3 дугаар улиралд буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 09 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар 70 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэжээ. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй хаНийт: 9 мэдээ байна.