Шүүхийн захиргааны албан хаагчид

  • 2019-02-21

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газар нь шүүхийн захиргааны 30 ажилтантай. Тамгын газрын даргаар 2012 оноос эхлэн Батырханы Ерханат ажиллаж байна. Тус шүүхийн Тамгын газарт шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн даргаар М.Ерлан, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтнээр А.Айсагүл, мэдээлэл технологийн мэргэжилтнээр Т.Рашат. шүүгчийн туслахаар Н.Болатбек, Т.Хуаныш, Ө.Мөнхцэцэг, М.Айдынгүл, Т.Айбек, Б.Ардабек, Т.Маншүк, Б.Халибек, Б.Хундыз   Эвлэрүүлэн зуучлагчаар С.Еркин, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах К.Нурсауле, нягтлан бодогч Х.Алдан, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар Ж.Ахмарал, Т.Еркегүл, Б.Даулетжан, Х.Наурызбек, нярав Х.Марат, орчуулагчаар А.Еркегүл, Б.Арманбек бичиг хүргэгч Р.Аманкелди, архив-бичиг хэргийн эрхлэгч С.Нуртай, слесарь Е.Айболат, жолооч К.Максим, Т.Ганбаатар, үйлчлэгч А.Ашкон, Т.Баршагүл нар ажилладаг.