Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 22 нэхэмжлэл, хэргийг шинээр хүлэ


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 45 нэхэмжлэл, хэргийг шинээр хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэлтэй хамт нийт


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ III УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны 3 дугаар улиралд 49 нэхэмжлэлийг шинээр хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэлтэй хамт нийт 75 захиргааны хэргээс 59 хэргийг шийдвэрлэж, 16 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2020 оны хагас жилд 41 нэхэмжлэл, хэргийг шинээр хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэлтэй хамт нийт 60 захиргааны хэргээс 42 хэргийг шийдвэрлэж, 18 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Үүнийг 2019 оны хагас жилтэНийт: 8 мэдээ байна.