Хаяг

Баян-Өлгий аймаг

Өлгий сум 5 дугаар баг

Утас

Тамгын газрын дарга: Б.Ерханат 70422416

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн: Т.Хуаныш 95116374

Call center: 70422882

Цахим шуудас

[email protected]