Хаяг

Баян-Өлгий аймаг

Өлгий сум 5 дугаар баг

Утас

Тамгын газрын дарга: Б.Ерханат 99418767

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн: А.Айсагүл 99425014

Call center: 70422882

Цахим шуудас

bayan-ulgii_tg@shuukh.mn

Захидал илгээх