Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-11-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ОРОН ТООНЫ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧААР СУРАГАНЫ ЕРКИНИЙГ ТОМИЛЛОО

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 91 дүгээр тогтоолоор тус аймаг дахь Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх орон тооны эвлэрүүлэн зуучлагчаар С.Еркинийг сонгон бүртгэснийг үндэслэн тус шүүхийн Тамгын газрын даргын 2019 оны 10

Огноо: 2019-11-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Огноо: 2019-11-08  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН СОНГОМОЛ ШИЙДВЭРИЙН ЭМХЭТГЭЛ IV БОТЬ” НОМЫГ ШҮҮГЧ НАРТ ГАРДУУЛЛАА

Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс "Шүүхийн шийдвэрийг нийтлэх журам”-ыг 2014 оны 32 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд тус журмын дагуу шүүхийн шийдвэрийг судалгаа шинжилгээний ажлын эргэлтэд оруулах, шүүхийн шийдвэрийн шүүмж судлалыг хөгжүүлэх, шүүхи

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?