Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-02-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Шүүх дэх орон тооны эвлэрүүлэн зуучлагч нарт зориулсан онлайн сургалт өнөөдөр /2019.02.19/ зохион байгуулагдлаа. Энэ удаагийн сургалтад тус шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Р.Асхабыл туслах ажилтан Т.Хуаныш нар болон анхан шатны шүүх дэх 48 эвлэрүүлэн зуучлагч

Огноо: 2019-02-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Олон нийтээс мэдээлэл хүлээн авах тухай

Доорх нэр дэвшигчидтэй холбогдох мэдээллийг хуульд заасан хэлбэр шаардлагын дагуу Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дарга, гишүүдэд нэр заан хаяглаж эсхүл Шүүхийн мэргэшлийн хорооны ажлын албанд ирүүлнэ үү.

Огноо: 2019-02-18  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“МӨСНИЙ БАЯР 2019” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Баян-Өлгий аймаг дахь анхан болон давж заалдах шатны шүүх болон шүүхийн Тамгын газар жил болгон байгууллагын “Мөсний баяр”-ыг зохион байгуулдаг уламжлалтай. Хамт олны чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газ

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?