ШҮҮХИЙН ЦАХИМ САН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ