Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2020-02-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИЙН 2019 ОНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч 2018 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны хүртэл шинээр 822 өргөдөл, тайлангийн үлдэгдэл 22 өргөдөлтэй нийт 844 өргөдөл хүлээн авснаас 7

Огноо: 2020-02-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

2019 ОНД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭГДСЭН ИРГЭН, ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн давж заалдах шатны шүүх нь 2019 оны байдлаар 71 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Үүнийг 2018 оны мөн үетэй харьцуулбал 57 хэргээр буюу 44.5 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Огноо: 2020-02-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2019 ОНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх 2019 онд 98 нэхэмжлэлийг шинээр хүлээн авч, өмнөх оны үлдэгдэл 23 нэхэмжлэл, хэргийн хамт нийт 121 захиргааны хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авснаас 13 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 83 хэргий

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?