Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-04-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Шүүхийн Тамгын газраас нийт шүүгч, ажилтнуудад 2018 оны Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн тайланд тусгагдсан шүүн таслах ажлын тайлан, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлөөс хийж, хэрэгжүүлсэн ажил, санхүүгийн тайлантай дэлгэрэнгүй танилцууллаа.

Огноо: 2019-04-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“Хууль тайлбарлан хэрэглэх онол, арга зүй: Эрүүгийн эрх зүй” сургалт эхэллээ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс эрх зүйн хөгжил ба шүүгчийн хуулийн хэрэглээний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх хүрээнд эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчид зориулсан"Хууль тайлбарлан хэрэглэх,онол арга зүй: Эрүүгийн эрх зүй”сэдэвт чөлөөт сонголтын сургалт 2019 оны

Огноо: 2019-04-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Төрийн болон сумын төсөвт байгууллагуудын архивт 4 жилд нэг удаа хийх хяналт, шалгалттай холбогдуулан Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасаг, “Чадварлаг амьдрах ухаан” ТББ-тай хамтран “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?