Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2019-04-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Шүүхийн Тамгын газраас нийт шүүгч, ажилтнуудад 2018 оны Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн тайланд тусгагдсан шүүн таслах ажлын тайлан, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлөөс хийж, хэрэгжүүлсэн ажил, санхүүгийн тайлантай дэлгэрэнгүй танилцууллаа.

Огноо: 2019-04-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“Хууль тайлбарлан хэрэглэх онол, арга зүй: Эрүүгийн эрх зүй” сургалт эхэллээ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс эрх зүйн хөгжил ба шүүгчийн хуулийн хэрэглээний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх хүрээнд эрүүгийн хэргийн шүүхийн шүүгчид зориулсан"Хууль тайлбарлан хэрэглэх,онол арга зүй: Эрүүгийн эрх зүй”сэдэвт чөлөөт сонголтын сургалт 2019 оны

Огноо: 2019-04-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Төрийн болон сумын төсөвт байгууллагуудын архивт 4 жилд нэг удаа хийх хяналт, шалгалттай холбогдуулан Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасаг, “Чадварлаг амьдрах ухаан” ТББ-тай хамтран “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн

Огноо: 2019-04-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүгчийн туслах С.Еркин Эвлэрүүлэн зуучлагчдын давтан сургалтад амжилттай оролцож ирлээ

Эвлэрүүлэн зуучлагчид хууль, дүрэм журмаар тогтоосон үндсэн чиг үүргээ гүйцэтгэхэд нь шаардлагатай мэдлэг олгож, ажилд нь дадлагажуулах, чадавхыг дээшлүүлэх, ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн "Эвлэрүүлэн зуучлагчдад зориулсан давтан сургалт”-ыг Шүүхийн

Огноо: 2019-04-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

САГСАН БӨМБӨГИЙН 3х3 ТЭМЦЭЭНД АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОЖ, АЛТ, МӨНГӨН МЕДАЛЬ АВЛАА

Баян-Өлгий аймгийн Биеийн тамир, спортын газар, Баян-Өлгий аймгийн Сагсан бөмбөгийн холбооноос хамтран 2019 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр зохион байгуулсан “САГСАН БӨМБӨГИЙН 3х3” тэмцээнд шүүхийн Тамгын газрын баг тамирчид амжилттай оролцлоо.