Image

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас гаргасан хүсэлт


Image

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Баян-Өлгий аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас гаргасан хүсэлтийн дагуу Архивын ерөнхий газраас Баян-Өлгий аймаг дахь


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ ТҮР ЖУРАМ 2021.11.04

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ ТҮР ЖУРАМ


Image

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХҮҮД, ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧИЙН 2021 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖЛЫН МЭДЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2021 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар анхан шатны шүүхээс шилжүүлсэн иргэний 73,


Image

ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Тус шүүхийн Тамгын газрын захиргааны ажилтнуудад Эрүү, Иргэн, Захиргааны хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг болон түр аргачлалын дагуу Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах, бүртгэл,Нийт: 260 мэдээ байна.