2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2020 ОНЫ I УЛИРЛЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

  • 2020-04-13

Баян-Өлгий аймгийн давж заалдах шатны  шүүх нь 2020 оны  1 дүгээр улиралд буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2020 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 24 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.  Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 9 хэргээр буюу 37,5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

 Давж заалдах шатны шүүхээр иргэний хуулиар 15, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар 5, хөдөлмөрийн тухай хуулиар 3, гэр бүлийн тухай хуулиар 1 хэргийг тус тус давж заалдах журмаар хянаж нийт 24 иргэний хэргийг шийдвэрлэснээс 8 хэргийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, 9 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж, 7 хэргийн шийдвэрийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Баян-Өлгий аймгийн давж заалдах шатны шүүх 2020 оны   1 дүгээр улиралд эрүүгийн 12 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.  Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 7 хэргээр буюу 58,3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

2019 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар давж заалдах шатны шүүхээр хүнийг алах  гэмт хэрэг 1,  бусдын эрүүл мэндэд санаатай хүндэвтэр хохирол учруулах гэмт хэрэг 1, хулгайн гэмт хэрэг 1,  залилах гэмт хэрэг 1 , мал хулгайлах гэмт хэрэг 1, авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэрэг 1, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг 1, хүчиндэх гэмт хэрэг 4, хахууль авах гэмт хэрэг 1 хэргийг тус тус давж заалдах журмаар хянаж, нийт 12 эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэснээс 5 хэргийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж, 4 хэргийн шийтгэх тогтоолд өөрчлөлт оруулж, 3 хэргийн шийтгэх тогтоолыг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

 

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

2020-03-23