“ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ ӨДӨРЛӨГ”-Т ОРОЛЦЛОО

  • 2022-06-07

Баян-Өлгий аймаг дахь төрийн байгууллагуудаас “Хууль сурталчлах өдөрлөг”-ийг 2022 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр аймгийн төв талбайд зохион байгууллаа.

“Хууль сурталчлах өдөрлөг”-өөр ард иргэдэд шүүхийн үйл ажиллагааны мэдээ, шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлалын талаар мэдээлэл өгч, тараах материал, гарын авлагаар ханган ажиллаж, ард иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож ажиллав.

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

2022-06-07