# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Р.Гүлбарим Холбогдогч М.Март Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг 2021-11-25 12:00:26 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Б.Баярмагнай Ө.Жанболат, С.Берик, иргэний хариуцагч нар Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Миша, Б.Маргулан, С.мурат,З.Мадениет Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 22.8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1. дэх хэсэг 2021-11-25 10:00:37 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Х.Өрен Б.Медеу, Е.Елтай тэдгээрийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди, Х.Тилеугавал Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4, 2021-11-25 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Б.Медеу, Е.Елтай тэдгээрийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди, Х.Тилеугавал Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4, 2021-11-12 09:00:56 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Н.Ерат, М.Жанибек, М.Батырбек, тэдгээрийн мөгөөлөгч Х.Бакен, С.Тилеуберди, М.Нургайып, А.Серикжан, Г.Оюунчимэг, Ш.Базаррагчаа Р.Нурдыхаан, Т.Тилеуберди, Х.Иглик Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.4, 11.6 дугаар зүйлийн 1, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 20.16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1 2021-11-12 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Холбогдогч С.Миша Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, 5,2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1,1.3 дахь заалт 2021-11-08 10:00:41 Захиргааны танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл А.Дорждэрэм холбогдогч Т.Максат Эрх бүхий албан тушаалтан Н.Тилеухабыл Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь заалт 2021-11-08 09:30:37 Захиргааны танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Р.Гүлбарим Холбогдогч Х.Ерхуат Эрх бүхий албан тушаалтан Н.Тилеухабыл Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.1 дэх заалт 2021-11-08 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен Б.Жанибек, Ж.Сайрангүл, шүүгдэгч Б.Жанибекийн өмгөөлөгч Л.Баттогтох, Ж.Сайрангүлийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди, С.Алтай - Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.4 дүгээр зүйлийн 4, 22.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2021-11-08 07:50:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл А.Дорждэрэм Холбогдогч З.Нурбек, холбогдогчийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди - Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-10-05 14:30:55 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Холбогдогч Х.Жархын, холбогдогчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш эрх бүхийн албан тушаалтан Х.Дамысбек, хохирогч Х.Жайнагүл Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 1 2021-10-05 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Шүүгдэгч Е.Еркегүл,Ш.Майра, Х.Серигжан,Х.Тилеухавыл, А.Санаг шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч Х.Зулхаш,Х.Бакен,Т.Бахыт,Д.Айбек,С.Тилеуберди Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Ерген Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дугаар зүйлийн 1, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 15.12 дугаар зүйлийн 2,Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 16.11 дүгээр зүйлийн 3, 2021-10-05 13:00:51 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Д.Дуламжав Шүүгдэгч З.Тилек, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч М.Нургайып Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч М.Өзгерим, М.Серикжан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1 2021-10-05 11:30:52 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Д.Дуламжав Шүүгдэгч Б.Серикбол, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч С.Нургайып Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Жанболат Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2021-10-05 11:00:02 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Шүүгдэгч О.Досан, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Т.Бейбит Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 2.3 2021-10-05 10:30:35 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Нурболат түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ц.Энхбат, түүний өмгөөлөгч Ц.Монгол, Х.Зулхаш, Хохирогч Ц.Энхмөрөн, иргэний нэхэмжлэгч Э.Цэлмэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 2021-09-20 09:00:20 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Д.Дуламжав А.Ахылбек түүний өмгөөлөгч Н.Энхжаргал хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Маргулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 2021-09-03 11:45:07 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Ж.Дөл Эрх бүхий албан тушаалтанг Д.Сайханцэцэг Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-09-03 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Д.Көбеш Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм А.Тилеген түүний өмгөөлөгч С.Тилеуберди - Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 2021-09-03 11:00:03 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Нурболат түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ц.Энхбат, түүний өмгөөлөгч Ц.Монгол, Х.Зулхаш, Хохирогч Ц.Энхмөрөн, иргэний нэхэмжлэгч Э.Цэлмэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 2021-09-03 10:20:41 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 156 мэдээ байна.