# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Б.Даулетжан Б.Баярмагнай А.Ахылбек, К.Хайрат, өмгөөлөгчид Ж.Энхжаргал, А.Кадирбек, К.Жархынбек, А.Серикжан Х.Маргулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 2022-05-20 13:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Ж.Ахмарал Я.Дина М.Толганай, өмгөөлөгч Х.Тилеугавыл Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.5 дугаар зүйлийн 1 2022-05-20 13:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек, Д.Көбеш, М.Нямбаяр Т.ЕРКЕГҮЛ Я.Дина Б.Гылымхан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.5 дугаар зүйлийн 1 2022-05-09 15:32:45 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
4 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Б.Тастанбек ЭХ-10.1 /Хүнийг санаатай алах/ 2022-05-02 15:10:00 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - А.Дорждэрэм Б.Эрдэнэбат, хууль ёсны төлөөлөгч Л.Түвшинжаргал, өмгөөлөгч А.Серикжан, Ж.Энхжаргал Е.Нурсултан, хууль ёсны төлөөлөгч М.Жанбота ЭХ-11.4-1 /ХҮний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах/ 2022-04-26 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - А.Дорждэрэм Х.Елик, өмгөөлөгч Я.Сьезд О.Айболат ЭХ-11.4-1 /Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах/ 2022-04-26 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Р.Гүлбарим Холбогдогч Б.Алмагүл, өмгөөлөгч Я.Сьезд Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Нургүл, өмгөөлөгч С.Нургайып ЗтХ- 5.4-4.1 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг зодсон/, 6.20-7 /Хүүхдийн биемахбодид халдсан/ 2022-04-26 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Р.Гүлбарим Холбогдогч З.Жексенбай - Зөрчлийн тухай хуулийн 3.4 дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэг /Торгох шийтгэлийг баривчлах шийтгэлээр солих/ 2022-04-26 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Х.Өрен А.Есенкелд, өмгөөлөгч С.Тилеуберди Д.Күлзия Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг /Хулгайлах/ 2022-04-01 16:30:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Ахмерей А.Дорждэрэм С.Жансерик, М.Нуржол, Х.Жанасыл, өмгөөлөгч С.нургайып, С.Тилеуберди, А.Серикжан, Б.Мөнхсайхан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3.2 /Зэвсэг, тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглэж дээрэмдэх/ 2022-04-01 15:35:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Ц.Даваасүх, түүний өмгөөлөгч Д.Айбек хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Х.Ания, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен ЭХ-27.10-4.1 /Авто тээврийн хэрэгслийн жолооч хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан захиргааны хэм хэмжээний актыг зөрчсөний улмаас хүний амь нас хохирсон 2022-03-07 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Я.Дина Б.Мэндбаатар Т.Буманцэцэг ЭХ-11.7-1.1 /Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг байнга зодох/ , 11.4-1 /Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах/ 2022-03-07 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - А.Дорждэрэм А.Хабдалхах, түүний өмгөөлөгч С.Алтай Хохирогч А.Айданшалхар, түүний өмгөөлөгч Х.Тилеухавал ЭХ-11.4-1 /Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах/ 2022-03-07 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Арманбек - Х.Өрен Т.Бахсолтан, түүний өмгөөлөгч Т.Бахыт И.Наурызбай ЭХ-17.12-2-2.1 /Мал хулгайлах/ 2022-03-07 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Ахмерей Х.Өрен Ш.Рахат, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып И.Хуантай ЭХ-24.8-1 /Хуульд зааснаас өөр зорилгоор зохих зөвшөрөлгүйгээр байгалийн ховор ургамлыг түүсэн, бэлтгэсэн, хадгалсан/ 2022-03-07 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Р.Гүлбарим Холбогдогч С.Бахыт, түүний өмгөөлөгч Я.Сьезд Эрх бүхий албан тушаалтан Ж.Бахытбек ЗтХ-5.13-2 /Гамшгаас хамгаалах тухай хууль зөрчих/ 2022-03-07 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Б.Даулетжан - Р.Гүлбарим Холбогдогч М.Айбек А.Гэрэлсүрэн ЗтХ-ийн 5.3-1 /Хүний биед хохирол учруулахгүйгээр халдаж зодох/ 2022-03-07 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Х.Өрен Г.Төмөрбат, өмгөөлөгч С.Алтай Ү.Айберген Эрүүгийн хуулийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2022-02-14 11:35:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек - Б.Баярмагнай Х.Дөрветхан - Эрүүгийн хуулийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 2022-02-14 10:35:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Ахмерей Х.Өрен О.Жыргаубек, А.Алтанбек, Х.Замеш, Б.Айбол Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.1, 2.4, 16.8 дугаар зүйлийн 1.13, 2.1, 12.5 дугаар зүйлийн 1 2022-02-14 09:30:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 193 мэдээ байна.