# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 А.Жархынгүл Б.Арманбек А.Ахмерей Р.Жанбота Х.Ерлан Гэрлэлтээ цуцлуулж, хүүхдүүдээ асрамждаа авч, тэтгэлэг гаргуулах тухай 2022-07-01 09:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 А.Жархынгүл Б.Арманбек М.Хурмангаз /ит.төлөөлөгч Я.Сьезд/ Толбо сумын Засаг даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Досымбек, түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Цалин 32163545 төгрөг гаргуулах тухай 2022-07-01 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 А.Жархынгүл Б.Арманбек С.Хайрол Баян-Өлгий аймгийн ШШГГазрын төлөөлөгч Баттулга, Энхжаргал Дахин үнэлгээ хийлгэхийг даалгах тухай 2022-07-01 08:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
4 А.Жархынгүл Б.Арманбек Ө.Келискен - ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2022-06-30 14:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 А.Жархынгүл Б.Арманбек А.Жаргалмаа - Б.Энхбаярыг эрэн сурвалжлуулах тухай 2022-06-30 14:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
6 А.Жархынгүл Б.Арманбек И.Жанатханы итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - ажилаж байсан байдлыг болон мал маллаж, малчин байсныг тогтоолгох 2022-06-30 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
7 А.Жархынгүл Б.Арманбек Х.Хойшын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайып Цэнгэл сумын ЭМТөвийн ерөнхий эмч К.Өмиргүл 2022.04.04-ний 13 тушаалыг хүчингүй болгуулах тухай 2022-06-30 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
8 А.Жархынгүл Б.Арманбек С.Олзбаярын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Г.Эрдэнэцэцэг Х.Жанболатын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик 2250000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-06-30 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
9 К.Бүлдирген Б.Арманбек - ''ЭГЭ''ХХК ХХК Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга Төрийн байгууллага Төлбөрийн үлдэгдэл 17529800 төгрөг гаргуулах тухай 2022-06-29 14:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
10 К.Бүлдирген Б.Арманбек - Б.Баяр Б.Батнасан /өмгөлөөгч Х.Зулхаш/ Малын хашаа, хороог албадан нүүлгэх тухай 2022-06-29 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
11 К.Бүлдирген Б.Арманбек - А.Биржан Н.Елик 960000 төгрөг гаргуулах тухай. 2022-06-29 11:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
12 К.Бүлдирген Б.Арманбек Б.Жанерке М.Жомарт /өмгөөлөгч А.Серикжан/ А.Бахыттыбала Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдээ асрамждаа авах тухай 2022-06-29 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
13 К.Бүлдирген Б.Арманбек - Хос харагай хоршоо /төлөөлөгч С.Аманжол/ Ногооннуур сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал /нарийн бичгийн дарга Х.Дөрветхан, нягтлан бодогч К.Жамалхан 1662400 төгрөг гаргуулах тухай 2022-06-29 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
14 А.Жархынгүл Б.Арманбек С.Хайрол Баян-Өлгий аймгийн ШШГГазрын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Баттулга, Б.Энхжаргал Дахин үнэлгээ хийлгэхийг даалгах тухай 2022-06-29 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
15 Б.Мангилик Н.Айгерим - Х.Амандых, өмгөөлөгч К.Ержан Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль, захирал Ж.Алима, өмгөөлөгч С.Нургайып 626732 төгрөг гаргуулах тухай 2022-06-28 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
16 Б.Мангилик Н.Айгерим - Д.Бөлкендик, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Насихат - Мал маллаж малчин байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-06-28 09:15:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
17 Б.Мангилик Н.Айгерим - С.Өнербек - Хүүхдийн нас барсан байдлыг тогтоолгох тухай 2022-06-28 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
18 Б.Мангилик Н.Айгерим - Х.Лекей - Гэр бүл болсон байдал тогтоолгох тухай 2022-06-28 08:45:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
19 Б.Мангилик Н.Айгерим - К.Гүлнар - Хүүхдийн үрчлэлтийг хүчингүйд тооцуулах тухай 2022-06-28 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
20 Б.Мангилик Н.Айгерим - М.Даулет, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Мал маллаж малчин байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-06-28 08:15:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй

Нийт: 2857 мэдээ байна.