# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 А.Жархынгүл А.Алсу А.Ахмерей Б.Маратын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2024-06-21 11:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 А.Жархынгүл А.Алсу С.Маржангүл - Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2024-06-21 10:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 А.Жархынгүл А.Алсу Б.Доржийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2024-06-21 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 А.Жархынгүл А.Алсу А.Ахмерей Т.Аскербек Бахыт, Берик 4650000 төгрөг гаргуулах тухай 2024-06-21 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 Х.Мейрамбек А.Алсу ХААН банкы Баян-Өлгий салбар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Орманбек С.Нурсерик Зээлийн төлбөр гаргуулах тухай 2024-06-20 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
6 Х.Мейрамбек А.Алсу А.Ахмерей Ж.Айсулу М.Студент Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдээ өөрийн асрамжид авах, тэтгэлэг төлүүлэх тухай 2024-06-20 09:10:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
7 Х.Мейрамбек А.Алсу А.Ахмерей Н.Оралбек - Үрчлэлтийг хүчингүйд тооцуулах тухай 2024-06-20 08:40:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
8 Х.Мейрамбек А.Алсу А.Ахмерей Ш.Даулетбай - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2024-06-20 08:20:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
9 Х.Мейрамбек А.Алсу Х.Калемшарив, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2024-06-20 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
10 Б.Мангилик М.Ердос М.Айнур, өмгөөлөгч С.Алтай К.Муратбек Гэрлэлтээ цуцлуулж, хүүхдүүдийг өөрийн асрамжид авч, эцгээр нь тэжээн тэтгүүлэх тухай 2024-06-19 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
11 Б.Мангилик М.Ердос Б.Күлияш, Д.Жардемгүл, К.Меруерт, Х.Аманбол, өмгөөлөгч Х.Бакен Баян-Өлгий аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Иманжүсип, өмгөөлөгч С.Нургайып, А.Серикжан, хамтран хариуцагч Аймгийн Засаг дарга А.Камелият Ажилд томилох шиЙдвэр гаргаж, ажлын байраар хангахыг даалгах тухай 2024-06-18 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
12 А.Жархынгүл Б.Жанерке А.Ахмерей Б.Зураш, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Есей, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Х.Табыс, өмгөөлөгч Т.Бахыт Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнийг хөрөнгийн үнэлгээний шинжээчийн дүгнэлт гаргуулан нэхэмжилэгчид олгон, хохирлыг арилгуулах тухай 2024-06-13 13:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
13 А.Жархынгүл Б.Жанерке А.Ануарсадатбекийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Мал маллаж, малчин байсан байдлыг тогтоолгох тухай 2024-06-13 11:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
14 Х.Мейрамбек Б.Жанерке Премиум прокет ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Нурбек Баян-Өлгий аймаг дахь Гаалийн газар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Ёндонцамц Зураг төслийн үнэ 19,999,000 төгрөг гаргуулах тухай 2024-06-13 09:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
15 Х.Мейрамбек Б.Жанерке А.Ахмерей Ш.Даулетбай - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2024-06-13 09:10:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
16 Х.Мейрамбек Б.Жанерке Н.Уранбадам - Гэр бүл болсон байдлыг тогтоолгох тухай 2024-06-13 08:40:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
17 Х.Мейрамбек Б.Жанерке С.Туяа, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2024-06-13 08:20:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
18 Х.Мейрамбек Б.Жанерке Ш.Депутат, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажилласан байдал тогтоолгох тухай 2024-06-13 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
19 А.Жархынгүл, Б.Мангилик, К.Бүлдирген М.Ердос - Д.Жамилаш - ШИНБ 2024-06-12 14:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
20 А.Жархынгүл, Б.Мангилик, К.Бүлдирген М.Ердос - Д.Жамилаш - ШИНБ 2024-06-12 14:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй

Нийт: 4594 мэдээ байна.