# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Х.Талгат Ж.Ахмарал А.Ахмерей Х.Өрен С.Расол М.Володия М.Есенжол Д.Айбек Х.акен С.Тилеуберди А.Берденбек М.Серикболсын 17.12-2.2 2022-07-07 10:00:54 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 Х.Талгат Ж.Ахмарал А.Ахмерей Я.Дина К.Жанболат Б.Цэцэгмаа 17.1-1 2022-07-07 08:00:45 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 Х.Талгат Ж.Ахмарал А.Ахмерей Я.Дина К.Гүлжаукар С.Нургайып Н.Маншүк 11.6-1 2022-07-06 13:00:55 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
4 Б.Болормаа Ж.Ахмарал А.Ахмерей Я.Дина А.Асылбек, С.Нургайып, К.Зулхаш С.Акбота 11.7-1.1, 11.1-1 2022-07-05 08:00:49 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 Б.Болормаа Ж.Ахмарал А.Ахмерей А.Дорждэрэм А.Архалых, Мейрамбек, ертис, С.Нургайып, К.Ержан, С.Тилеуөберди Х.Жархын 17.12-2.2, 2.4 2022-07-04 08:30:15 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
6 А.Дауренбек Ж.Ахмарал Я.Дина Р.Калинов, С.Тилеуберди А.Еркегүл, М.Аманбек, Т.Бахыт ЭХ-ийн 27.10-2.3 2022-06-30 11:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
7 А.Дауренбек Б.Арманбек Я.Дина П.Бахытжан, Х.Бакен Ш.Амантай, С.Тилек, Р.Гүлнар, Ж.Бөкенбай, С.Атей, Б.Пернебек, М.Нуржайнар, Ө.Бүрлен, Т.Гүлмаги, М.Ержан ЭХ17.4-2.1, 2.2 2022-06-30 08:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
8 Х.Талгат Б.Арманбек А.Ахмерей Я.Дина М.Тажибек Х.Хойшы Х.Зулхаш С.Нургайып Ш.Нурболат Х.Биязхан 11.1-1 11.6-1 2022-06-29 08:30:24 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
9 Х.Талгат Ж.Ахмарал А.Ахмерей Б.Баярмагнай Б.Ерболат С.Бекет Ш.Авил Х.Муратбек Я.Сьезд Д.Айбек Х.Бакен Д.Эрдэнэчимэг Х.Зулхаш Г.Ганбат Б.Батмөнх Б.Маргулан 22.1-1 2022-06-28 08:00:07 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
10 Х.Талгат Б.Арманбек Я.Дина Е.Тогтохболд Б.Пүрэвсүрэн 11.4-1 2022-06-27 10:30:13 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 Х.Талгат Б.Арманбек А.Ахмерей Я.Дина Б.Ораза К.Ержан К.Өнербек 11.6-1 2022-06-27 09:30:39 Иргэний танхим Үзэх
12 Б.Болормаа Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм А.Жамбал, С.Альфараыи, Х.Бакен, Х.Тилеухавыл Т.Баатар ЭХ-22.1-1 2022-06-27 09:00:18 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
13 Х.Талгат Ж.Ахмарал Я.Дина К.Гүлжаукар С.Нургайып Н.Маншүк 11.6-1 2022-06-27 08:30:27 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 Х.Талгат Ж.Ахмарал А.Ахмерей Я.Дина М.Тажибек Х.Хойшы Х.Зулхаш С.Нургайып Ш.Нурболат Х.Биязхан 11.1-1, 11.6-1 2022-06-24 13:00:54 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
15 Б.Болормаа Ж.Ахмарал А.Ахмерей Я.Дина А.Асылбек, С.Нургайып, К.Зулхаш С.Акбота 11.1-1, 17.1-2.1 2022-06-24 11:00:58 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
16 Х.Талгат Ж.Ахмарал А.Ахмерей м 11 2022-06-24 09:00:39 Иргэний танхим Тойм гараагүй
17 А.Дауренбек Ж.Ахмарал Б.Баярмагнай З.Маржангүл, Д.Эрдэнэчимэг Х.Еркегүл, Ж.Сунхар, Х.Дауиржан, А.Серикжан ЭХ22.1-1, 23.2-1 2022-06-24 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
18 А.Дауренбек Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке А.Дорждэрэм М.Оралбай, Д.Айбек Е.Сукар ЭХ11.6-1 2022-06-24 08:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
19 Б.Болормаа Ж.Ахмарал А.Ахмерей А.Дорждэрэм А.Архалых, Мейрамбек, ертис, С.Нургайып, К.Ержан, С.Тилеуөберди Х.Жархын 17.12-2.2.4 2022-06-23 09:00:15 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
20 А.Дауренбек Ж.Ахмарал Я.Дина П.Бахытжан, Х.Бакен Ш.Амантай, С.Тилек, Р.Гүлнар, Ж.Бөкенбай, С.Атей, Б.Пернебек, М.Нуржайнар, Ө.Бүрлен, Т.Гүлмаги ЭХ17.4-2.2, 2.4 2022-06-23 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй

Нийт: 792 мэдээ байна.