# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Х.Талгат А.Бахытбек А.Дорждэрэм Ш.Хабыл /өмгөөлөгч Н.Нарантуяа/, иргэний хариуцагч Б.Көксеген /өмгөөлөгч Б.Даваажав/ хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Шөген 22.1-1, 24.2.1 2023-12-15 08:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 Х.Талгат А.Бахытбек А.Дорждэрэм И.Хуантай С.Бахытжан нар /өмгөөлөгч С.Алтай, С.Нургайып/ 22.1-1 2023-12-11 08:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
3 Х.Талгат А.Бахытбек А.Ахмерей Д.Батзаяа Б.Турым /өмгөөлөгч Б.Энхзаяа, А.Серикжан/ Ш.Галымжан /өмгөөлөгч Л.Эрдэнэцэцэг, Х.Зулхаш, хууль ёсны төлөөлөгч Хыргауыл/ 17.4-2.1 2023-12-07 08:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
4 Ө.Бахытбек Н.Айгерим М.Парида А.Сайран, С.Алтай Ж.Жанаргүл 11.6-1 2023-12-06 13:30:30 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 Х.Талгат А.Бахытбек А.Ахмерей М.Парида Ө.Жанар /өмгөөлөгч С.Тилеуберди/ Х.Өмилдирик 17.5-1 2023-12-04 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
6 Х.Талгат А.Бахытбек Д.Батзаяа Б.Турым /өмгөөлөгч Б.Энхзаяа/ Ш.Галымжан /өмгөөлөгч Х.Зулхаш, хууль ёсны төлөөлөгч Хыргауыл/ 17.4-2.1 2023-11-29 10:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
7 А.Дауренбек Н.Айгерим А.Ахмерей М.Парида Е.Манзал, Ө.Берикбол, Б.Эрдэнэбулган, Ш.Төмөрчулуун, Т.Бахыт, Д.Айбек, С.Алтай, Х.Зулхаш К.Бахат, Х.Хазез, Н.Жума, Е.Серикжан, С.Малшыбай, Б.Берикбол, Е.Мергенбай, Х.Тилеугавал ЭХ17.12-2.1, 2.2, 2.4 2023-11-29 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 Х.Талгат А.Бахытбек А.Ахмерей А.Дорждэрэм И.Хуантай С.Бахытжан нар /өмгөөлөгч С.Алтай, С.Нургайып/ 22.1-1 2023-11-29 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 Ө.Бахытбек Н.Айгерим Х.Өрен ж.Айгүл А.Гаукар 17.5-1 2023-11-28 11:00:04 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 Ө.Бахытбек Н.Айгерим М.Парида А.Сайран Ж.Жанаргүл 11.6-1 2023-11-28 10:00:18 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 А.Дауренбек, Ө.Бахытбек, Х.Талгат А.Бахытбек А.Ахмерей Х.Өрен Ж.Аманкелди /өмгөөлөгч Т.Бахыт, Д.Хуягбаатар/ хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч О.Жазира, /өмгөөлөгч А.Серикжан/ 12.1-4 2023-11-28 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 А.Дауренбек Н.Айгерим Б.Жанерке Х.Өрен З.Ахтилек, Ш.Асет, Ш.Нурмухамед, Х.Сейлбек, С.Тилеуберди, Т.Бахыт, Х.Зулхаш, Х.Назгүл, Р.Хадылбек М.Сакен, Ш.Ерханат, Х.Амангүл ЭХ18.7-2 2023-11-27 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 А.Дауренбек Н.Айгерим Я.Дина Т.Хуралай, Я.Сьезд С.Нургүл, Б.Айжан ЭХ23.2-1 2023-11-27 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 Х.Талгат А.Бахытбек А.Ахмерей М.Парида А.Оразбек, А.Мейрамбек, /өмгөөлөгч С.Тилеуберди, хууль ёсны төлөөлөгч Ш.Ахылбай/ Х.Айжан 17.1-2.1 2023-11-27 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 Х.Талгат А.Бахытбек А.Ахмерей Х.Өрен Х.Ерлан /өмгөлөөгч Х.Тилеухабыл/ Х.Накен 11.6-1 2023-11-24 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 А.Дауренбек Н.Айгерим Х.Өрен С.Спартак Ж.Тилеуберди, Ж.Ауганбай ЭХ17.3-1 2023-11-24 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 А.Дауренбек Н.Айгерим Х.Өрен Б.Нурсултан М.Ербулан ЭХ11.6-1 2023-11-23 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 Х.Талгат А.Бахытбек А.Ахмерей М.Парида Х.Ескендир /өмгөөлөгч С.Тилеуберди, иргэний хариуцагч А.Амангүл/ Т.Жанузах 11.6-1 2023-11-21 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 Х.Талгат А.Бахытбек А.Ахмерей М.Парида Х.Төлеген хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Цэцэгсүрэн 17.5-1 2023-11-21 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 Ө.Бахытбек Н.Айгерим Б.Жанерке Х.Өрен А.Хумарбек Ж.Марат 11.6-1 2023-11-21 08:00:26 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 1270 мэдээ байна.