# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Ахмерей А.Жанбота, төлөөлөгч Х.Асет, Г.Батбаяр, өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг, Т.Мөнхдэлгэр С.Хавал, төлөөлөгч Б.Энх-Эрдэнэ, хариуцагч Е.Бауыржан, Шүүх шинжилгээний Ерөнхий газар, төлөөлөгч У.Болдбаатар, П.Ариунжаргал Гэм хорын хохирол 72,061,665 төгрөг гаргуулах тухай 2023-12-15 08:30:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей А.Жанбота, төлөөлөгч Х.Асет, Г.Батбаяр, өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг, Т.Мөнхдэлгэр С.Хавал, төлөөлөгч Б.Энх-Эрдэнэ, хариуцагч Е.Бауыржан, Шүүх шинжилгээний Ерөнхий газар, төлөөлөгч У.Болдбаатар, П.Ариунжаргал Гэм хорын хохирол 72,061,665 төгрөг гаргуулах тухай 2023-11-20 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
3 М.Нямбаяр, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей С.Март, өмгөөлөгч Д.Айбек Х.Мешитхан, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Гэрлэлт цуцлуулах тухай 2023-11-20 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
4 М.Нямбаяр, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - Гүнзэгстэй ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Н.Очирбат А.Нурбек Худалдах, худалдан авах гэрээний үүрэгт 1,560,150 төгрөг гаргуулах тухай 2023-11-20 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
5 М.Нямбаяр, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Н.Хумырзах, төлөөлөгч Х.Бакен М.Айбек Худалдах, худалдах авах гэрээний үүрэгт 39,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2023-11-20 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 М.Нямбаяр, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей Аймика ХХК, төлөөлөгч С.Нургайып С.Нурсерик Зээлээр худалдаж авсан барааны үнэ 1,667,350 төгрөг гаргуулах тухай 2023-11-20 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 М.Нямбаяр, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим - А.Бахытгүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, төлөөлөгч Н.Мухтар, өмгөөлөгч С.Нургайып, Буянт сумын Хүүхдийн цэцэрлэг, төлөөлөгч Л.Лхамжаь Нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийн үлдэгдэл тэтгэмж 3,799,968 төгрөг гаргуулах тухай 2023-11-20 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 М.Нямбаяр, Н.Туяа, Д.Көбеш Н.Айгерим А.Ахмерей М.Халикен, өмгөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2023-11-20 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей Ж.Көбейхан, өмгөөлөгч Х.Тилеугавал - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2023-11-20 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим ЭрчимБаян-Өлгий ХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Баян-Өлгий аймгийн Хөгжимт драмын театр, төлөөлөгч Ж.Сайгүлик 208,109,167 төгрөг гаргуулах тухай 2023-11-03 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим ЭрчимБаян-Өлгий ХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ө.Хуралай 45,227,029 төгрөг гаргуулах тухай 2023-11-03 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Х.Мерей, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Бугат сумын 2 дугаар цэцэрлэг, эрхлэгч Х.Гүлжан, өмгөөлөгч А.Серикжан Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2023-11-03 14:00:34 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Д.Жайнагүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: С.Алтай Сагсай сумын ЕБ-ын 2-р сургууль, захирал Т.Муратбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2023-11-03 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Жанерке Х.Байдолда Т.Манархан, өмгөөлөгч: С.Алтай 15,133,120 төгрөг гаргуулах тухай 2023-11-03 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Х.Мерей, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Бугат сумын 2 дугаар цэцэрлэг, эрхлэгч Х.Гүлжан, өмгөөлөгч А.Серикжан Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2023-10-13 14:00:03 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек А.Хавдалмурат, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2023-10-13 13:45:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш А.Бахытбек Х.Асылбек, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Мал маллаж малчин байсныг тогтоолгох тухай 2023-10-13 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Х.Тилеген, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен ХААН банк, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Наран, А.Гүлназ 11,981,124.96 төгрөг гаргуулах тухай 2023-10-13 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим ЭрчимБаян-Өлгий ХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Өлгий сумын ЕБ-ын 4-р сургууль, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд 154,878,840 төгрөг гаргуулах тухай 2023-10-13 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Д.Көбеш Н.Айгерим Б.Гүлмайра, өмгөөлөгч А.Серикжан А.Аманбек, өмгөөлөгч Х.Зулхаш Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, гэр бүлийн гишүүдийн хамтран өмчлөх дундын хөрөнгөөс ногдох хувь гаргуулах 2023-10-13 11:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 516 мэдээ байна.