# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Хатран, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай /Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шийдвэрийг дахин хянах/ 2022-07-01 15:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
2 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Хайв, өмгөөлөгч Д.Айбек Ахниет ХХК, хариуцагчийн төлөөлөгч К.Муратхан Инженерийн сул орон тоонд авч ажиллуулахыг даалгах тухай 2022-07-01 14:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей С.Жайна, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Дэлүүн сумын эрүүл мэндийн төв, харуицагчийн төлөөлөгч С.Нурхуат Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-07-01 13:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
4 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Касиман, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Хариуцагч ХХҮГ, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Ерболат Тэтгэмжийн мөнгө гаргуулах тухай 2022-07-01 11:30:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Х.Баку, өмгөөлөгч Х.Бакен А.Ерболат, өмгөөлөгч К.Жархынбек Ажлын хөлс 15.000.000 төгрөг, алданги 7500000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-06-21 15:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Ж.Ёлка, өмгөөлөгч Х.Зулхаш П.Аятбек Эцэг тогтоож, тэтгэлэг гаргуулах тухай 2022-06-21 15:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей А.Танхай, өмгөөлөгч С.Алтай - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-06-21 14:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей А.Бергенжан, өмгөөлөгч С.Алтай Баяннуур сумын цэцэрлэг, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Серикжан Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-06-21 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Н.Сергазы, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-06-21 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - А.Күнай, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Гэр бүл болсон байдлыг тогтоолгох тухай 2022-06-21 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей М.Камшат, өмгөөлөгч Я.Сьезд Х.Берикбол, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Нургайып Гэрлэлт цуцлуулах тухай 2022-06-21 11:56:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Ш.Елик, өмгөөлөгч С.Нургайып Ж.Ардабек, өмгөөлөгч С.Алтай 8,739,450 төгрөг гаргуулах тухай 2022-06-21 11:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Наранцэцэг, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Цэнгэл сумын Засаг дарга, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, хариуцагчийн өмгөөлөгч С.Нургайып Захирамж хүчнгүй болгуулах тухай 2022-06-21 10:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - М.Салдат, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-06-21 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Х.Айжамал, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч З.Досжан И.Саяхат, өмгөөлөгч С.Алтай Амбаар, гараж, малын хашааг албадан буулгаж, газар чөлөөлүүлэх тухай 2022-06-04 16:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Эс Жи Групп ХХК, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Сономпил, өмгөөлөгч Н.Наранбаяр Ж.Хэнзбаяр, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Бакен Өвөлжөөг албадан нүүлгэх тухай 2022-06-03 15:30:00 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Б.Мира, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Жанибек, өмгөөлөгч С.Нургайып Аймгийн Засаг дарга, Зам тээврийн хөгжлийн яам, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч К.Болат, Б.Цэнд, Д.Оюунсүрэн Газрын нөхөн олговор 60,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2022-06-03 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ - Б.Бейбитхан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд - Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2022-06-03 14:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Б.Бахытжан, өмгөөлөгч Х.Тилеугавал Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Мурат, Я.Сьезд Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-06-03 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, Н.Туяа, Д.Көбеш Т.ЕРКЕГҮЛ Орчуулагч А.Ахмерей Л.Бирликбай, өмгөөлөгч Х.Тилеугавал Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч П.Мурат Ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай 2022-06-03 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 323 мэдээ байна.