# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 М.Риза А.Алсу А.Ахмерей З.Маруза нар, төлөөлөгч Я.Сьезд БШУГазар, С.Хонаев З.Маруза, А.Дегейхан, С.Парилаш нарт нэг удаа олгох тэтгэмжийн мөнгийг олгохыг Баян-Өлгий аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газарт даалгах тухай 2024-07-03 13:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 З.Гүлбарша А.Алсу - Ж.Айгүл Аймгийн ЗДТГ-ын дарга, төлөөлөгч Х.Нурханат Төрийн захиргааны албан хаагчдад 5 жилд нэг удаа олгодог 6 сарын урамууллыг олгохыг даалгах тухай 2024-07-03 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 С.Еркеш А.Алсу - Х.Күлди, өмгөөлөгч А.Серикжан Төрийн Аудитын газар, аудитор Ж.Назгүл, төлөөлөгч С.Нурлан Баян-Өлгий аймаг дах Төрийн аудитын газрын 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Төлбөр барагдуулах тухай” 26/БӨА-2024/98/НА-еТА-ТШЗ дугаартай актыг хүчингүй болгох 2024-07-01 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 С.Еркеш А.Алсу - Х.Күлди, өмгөөлөгч А.Серикжан Төрийн Аудитын газар, аудитор Ж.Назгүл, төлөөлөгч С.Нурлаан Баян-Өлгий аймаг дах Төрийн аудитын газрын 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Төлбөр барагдуулах тухай” 26/БӨА-2024/98/НА-еТА-ТШЗ дугаартай актыг хүчингүй болгох 2024-06-24 10:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
5 З.Гүлбарша А.Бахытбек - С.Нурхуат, өмгөөлөгч Я.Сьезд Төрийн Аудитын газар, аудитор Д.Назгүл 17 БӨН-202202/НА-СТА-ТШЗ төлбөрийн шаардлагын зарим хэсгийг хүчингүй болгуулах тухай 2024-06-18 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
6 З.Гүлбарша А.Бахытбек А.Бахытгүл , өмгөөлөгч Я.Сьезд Аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, дарга С.Хонаев Дутуу олгосон тэтгэмжийн зөрүүг олгохыг даалгах 2024-06-10 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 З.Гүлбарша Н.Айгерим Б.Серикбол Дэлүүн сумын ИТХ, М.Абужалел Дэлүүн сумын ИТХ-ын2024.02.01-ний өдрийн 97 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох 2024-05-24 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
8 З.Гүлбарша Н.Айгерим К.Күлиза, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Сьезд Аймгийн Нийгмийн датгаалийн газар, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Мейрамгүл Тэтгэвэр тогтоохыг даалгах 2024-05-20 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 М.Риза Н.Айгерим А.Ахмерей А.Жылыбай, өмгөөлөгч С.Нургайып Бугат сумын Засаг дарга, Х.Ерлан захирамжийг илт хууль бусад тооцуулах 2024-05-17 15:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 З.Гүлбарша М.Ердос С.Парилаш, өмгөөлөгч Я.Сьезд Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын дарга С.Хонаев тэтгэмж гаргуулах 2024-05-13 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 З.Гүлбарша А.Бахытбек Б.Серикбол Дэлүүн сумын ИТХ, М.Абужалел Тогтоол хүчингүй болгох 2024-05-13 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 З.Гүлбарша А.Бахытбек Б.Серикбол Дэлүүн сумын ИТХ, М.Абужалел Тогтоол хүчингүй болгох 2024-05-13 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 М.Риза А.Бахытбек Т.Хуаныш А.Жылыбай, өмгөөлөгч С.Нургайып Бугат сумын Засаг дарга, Х.Ерлан Бугат сумын Засаг даргын 2019 оны А/59 дугаартай захирамжийг илт хууль бус болохыг тогтоолгох 2024-05-10 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Еркеш Н.Айгерим Н.Мендигүл, өмгөөлөгч Я.Сьезд Баяннуур сумын ИТХ, төлөөлөгч С.Нургайып Тогтоол хүчингүй болгох 2024-05-06 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
15 З.Гүлбарша Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч С.Бахытбект холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-05-01 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
16 З.Гүлбарша Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Б.Галымбект холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-05-01 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
17 М.Риза А.Бахытбек А.Ахмерей А.Жылыбай, өмгөөлөгч С.Нургайып Бугат сумын Засаг дарга, Х.Ерлан Бугат сумын Засаг даргын 2016 оны А/59 дугаартай захирамж илт хууль бус болохыг тогтоох 2024-04-29 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Еркеш Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч С.Айбаршад холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-29 11:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Еркеш Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч И.Досымбект холбогдох шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-29 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Еркеш Н.Айгерим Аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Шийтгэлийн хуудаст өөрчлөлт оруулах тухай 2024-04-29 08:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 490 мэдээ байна.