# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 М.Риза Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке А.Сейл, өмгөөлөгч Я.Сьезд аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ шийдвэр хүчингүй болгох 2022-07-05 13:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Хабай, Х.Холганат, өмгөөлөгч Х.Бакен Улсын бүртгэгч С.Арман бүртгэл хийхгүй байгаа эс үйлдэхүй хууль бус болохыг тогтоож, бүртгэхийг даалгах 2022-07-05 08:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ Ховд баганат ХХК Аймгийн Засаг дарга, Тендерийн Үнэлгээний хороо Гэрээ, дүгнэлт хүчингүй болгох 2022-07-04 14:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
4 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Ахмерей М.Якан Дэлүүн сумын Засаг дарга захирамж хүчингүй болгох 2022-07-04 08:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 М.Риза Т.ЕРКЕГҮЛ А.Алмагүл, өмгөөлөгч С.Нургайып Өлгий сумын Засаг дарга газар олгохыг даалгах 2022-06-29 13:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
6 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ Хөдөлмөрийн тун хоршоо Увс аймгийн Давст сумын Засаг дарга газрын маргаан 2022-06-27 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ Ховд баганат ХХК Аймгийн Засаг дарга, Тендерийн Үнэлгээний хороо захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх 2022-06-27 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Марал, өмгөөлөгч Х.Бакен Нийгмийн даатгалын хэлтэс, дарга М.Армия З.Шугылад тэжээгч алдсаны тэтгэмж тогтоохыг даалгах 2022-06-07 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Н.Еркежан, төлөөлөгч Е.Малик, өмгөөлөгч А.Базар Аймгийн Засаг дарга төлөөлөгч Я.Сьезд захирамж хүчингүй болгох 2022-06-02 15:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Н.Еркежан, төлөөлөгч Е.Малик, өмгөөлөгч А.Базар Аймгийн Засаг дарга төлөөлөгч Я.Сьезд захирамж хүчингүй боглох 2022-06-02 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 Х.Мейрамбек, А.Жархынгүл, К.Бүлдирген Б.Арманбек Б.Жанерке Ж.Мерейхан /өмгөөлөгч С.Нургайып/ Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга Нэр төр сэргээлгэж, уучлалт гуйлгах тухай 2022-05-30 13:30:00 Иргэний танхим Үзэх
12 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ "Көшелик" ХХК, захирал Х.Мүпти Аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Ө.Хуралай, Тендерийн Үнэлгээний хороо , төлөөлөгч Х.Жанибек Тендерийн Үнэлгээний хорооны шийдвэр болон ажил гүйцэтгэх гэрээг хүчингүй болгох 2022-05-30 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ "Хөдөлмөрийн тун" хоршоо Увс аймгийн Давст сумын Засаг дарга Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэх 2022-05-25 13:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Н.Еркежан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, өмгөөлөгч А.Базар Аймгийн Засаг дарга төлөөлөгч Я.Сьезд захирамж хүчингүй болгох 2022-05-24 17:26:31 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Бахытгүл ТАЗСЗ, аймгийн ЗДТГ-ын дарга, Салбар зөвлөлөөс байгуулсан шалгалтын комисс Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн Х.Анарыг Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтад бүртгэсэн шийдвэр нь хууль бус болохыг тогтоож, хүчингүй болго 2022-05-24 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Н.Еркежан, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Е.Малик, өмгөөлөгч А.Базар Аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Я.Сьезд, Ш.Хабыл Засаг даргын захирамжийг хүчингүй болгох 2022-05-23 13:09:35 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Д.Алмабек, өмгөөлөгч Д.Айбек Цэнгэл сумын засаг дарга, Цэнгэл сумын 3 дугаар багийн ИНХ Цэнгэл сумын 3 дугаар багийн ИНХ-ын хуралдааныг хүчингүй болгох, Цэнгэл сумын Засаг даргын тус багийн Засаг даргыг томилсон захирамжийг хүчингүй болгох 2022-05-23 08:30:00 Иргэний танхим Үзэх
18 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ М.Белдеубай Ногооннуур сумын ЗД, тус сумын 12 дугаар багийн ИНХ, ажлын хэсэг Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай хүсэлт хянан шийдвэрлэх 2022-05-19 14:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Хабай, Х.Холганат, өмгөөлөгч Х.Бакен Улсын бүртгэгч С.Арман Сагсай сумын 6 дугаар багт үйл ажиллагаа явуулдаг шашны байгууллагыг 2015 онд “Рахман мешит” шашны байгууллага оноосон нэрээр, 0280001008 тоот улсын бүртгэлийн дугаар, 8176647 регистрээр улсын бүртгэлд бүртгэсэн улсын бүртгэгчийн шийдвэр, улсын бүртгэлийн 2022-05-19 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Хабай, Х.Холганат, өмгөөлөгч Х.Бакен Улсын бүртгэгч С.Арман Сагсай сумын 6 дугаар багт үйл ажиллагаа явуулдаг шашны байгууллагыг 2015 онд “Рахман мешит” шашны байгууллага оноосон нэрээр, 0280001008 тоот улсын бүртгэлийн дугаар, 8176647 регистрээр улсын бүртгэлд бүртгэсэн улсын бүртгэгчийн шийдвэр, улсын бүртгэлийн 2022-05-19 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 332 мэдээ байна.