# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Нэхэмжлэгч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Хариуцагч, түүний өмгөөлөгч, ИТөлөөлөгч Бусад оролцогч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Х.Монтан нарын 4 хүн Аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Т.Ариунцэцэг газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох 2023-11-30 09:00:00 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
2 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Алмагүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Арманбек, өмгөөлөгч С.Нургайып Улсын бүрттгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Х.Тилеубек, Х.Имашхан Улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгох 2023-11-29 09:00:00 Иргэний танхим Тойм гараагүй
3 З.Гүлбарша Т.ЕРКЕГҮЛ Б.Жанерке Х.Монтан нарын 4 хүн Аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Т.Ариунцэцэг газар эзэмшүүлэх эрхийг хүчингүй болгох 2023-11-22 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
4 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Алмагүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Арманбек, өмгөөлөгч С.Нургайып Улсын бүрттгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Х.Тилеубек, Х.Имашхан Улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгох 2023-11-15 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
5 З.Гүлбарша М.Ердос Х.Монтан нарын 4 хүн Аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Т.Ариунцэцэг газар эзэмшүүлэх захирамжийг хүчингүй болгох 2023-11-13 13:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Х.Мүптихан, өмгөөлөгч Х.Бакен Нийгмийн даатгалын хэлтэс, төлөөлөгч Х.Мейрамгүл тэтгэвэр тогтоохыг даалгах 2023-11-13 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Алмагүл, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Арманбек, өмгөөлөгч С.Нургайып Улсын бүрттгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Х.Тилеубек, Х.Имашхан улсын бүртгэл хүчингүй болгох 2023-11-07 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ К.Бекжан, өмгөөлөгч Х.Бакен Аймгийн ЗД, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл, төлөөлөгчид Т.Айсауле, М.Нуржол Аймгийн Засаг даргын захирамж, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн тогтоолыг тус тус хүчингүй болгож, аймгийн Боловсролын газрын даргаар томилохыг даалгах 2023-11-01 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ А.Алмагүл, С.Нургайып Улсын бүрттгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч Х.Тилеубек, Х.Имашхан бусад 2023-10-30 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
10 М.Риза А.Бахытбек Жанбо Ди ХХК, төлөөлөгч З.Марат, өмгөөлөгч Я.Сьезд Гаалийн улсын байцаагч Х.Жанаргүл Шийтгэлийн хуудас хүчингүй болгох 2023-10-20 08:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Т.Айтуган, төлөөлөгч С.Нургайып, өмгөөлөгч А.Серикжан аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Я.Сьезд, Б.Мухамед захирамж хүчингүй болгох 2023-10-12 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Т.Ханжархан, өмгөөлөгч Я.Сьезд Нийгмийн даатгалын хэлтэс, төлөөлөгч Н.Жанарбек Тэтгэвэр тогтоохыг даалгах 2023-10-10 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
13 М.Риза А.Бахытбек Жанбо Ди ХХК, төлөөлөгч З.Марат, өмгөөлөгч Я.Сьезд Гаалийн улсын байцаагч Х.Жанаргүл Шийтгэлийн хуудас хүчингүй болгох 2023-09-22 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
14 С.Еркеш Т.ЕРКЕГҮЛ Т.Айтуган, төлөөлөгч С.Нургайып, өмгөөлөгч А.Серикжан аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Я.Сьезд, Б.Мухамед захирамж хүчингүй болгох 2023-09-18 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 М.Риза А.Бахытбек Жанбо Ди ХХК, төлөөлөгч З.Марат, өмгөөлөгч Я.Сьезд Гаалийн улсын байцаагч Х.Жанаргүл Шийтгэлийн хуудас хүчингүй болгох 2023-09-08 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 З.Гүлбарша М.Ердос Б.Жанерке Ш.Мөнхөө, М.Ганбат өмгөөлөгч Х.Зулхаш Алтай сумын Засаг дарга, төлөөлөгч Я.Сьезд Газрын маргаан 2023-08-25 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 З.Гүлбарша М.Ердос Т.Манкей Аудитын газар, төлөөлөгч С.Нурлан Акт хүчингүй болгох 2023-08-17 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
18 З.Гүлбарша М.Ердос - М.Ганбат Алтай сумын Засаг дарга Газрын маргаан 2023-08-10 13:00:00 Иргэний танхим Үзэх
19 З.Гүлбарша М.Ердос - Т.Айтуган, өмгөөлөгч С.Нургайып Аймгийн Засаг дарга, төлөөлөгч Я.Сьезд Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2023 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Б/11 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгуулах 2023-08-01 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
20 З.Гүлбарша М.Ердос Б.Жанерке С.Көшей, төлөөлөгч Х.Байдолда Цэнгэл сумын Засаг дарга “Цэнгэл сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр “Ид гоёх” хэмээх улсын тусгай хамгаалалттай газарт барьсан С.Андений 8х4 харьцаатай модон байшинг буулгаж, буурийг нь цэвэрлэж байгаль хамгаалагчид хүлээлгэж өгөх тухай захиргааны акт гаргахыг Цэнгэл сумын Засаг 2023-07-31 14:00:00 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 431 мэдээ байна.