# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Орчуулагч А.Еркегүл Д.Дуламжав Шүүгдэгч З.Тилек, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч М.Нургайып Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч М.Өзгерим, М.Серикжан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1 2021-10-05 11:30:52 Иргэний танхим Үзэх
2 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Д.Дуламжав Шүүгдэгч Б.Серикбол, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч С.Нургайып Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Жанболат Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2021-10-05 11:00:02 Иргэний танхим Үзэх
3 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл Я.Дина Шүүгдэгч О.Досан, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч С.Тилеуберди хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Т.Бейбит Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 2.3 2021-10-05 10:30:35 Иргэний танхим Үзэх
4 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Нурболат түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ц.Энхбат, түүний өмгөөлөгч Ц.Монгол, Х.Зулхаш, Хохирогч Ц.Энхмөрөн, иргэний нэхэмжлэгч Э.Цэлмэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 2021-09-20 09:00:20 Иргэний танхим Үзэх
5 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Д.Дуламжав А.Ахылбек түүний өмгөөлөгч Н.Энхжаргал хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Маргулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.1 дүгээр зүйлийн 1 2021-09-03 11:45:07 Иргэний танхим Үзэх
6 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Ж.Дөл Эрх бүхий албан тушаалтанг Д.Сайханцэцэг Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-09-03 11:30:00 Иргэний танхим Үзэх
7 С.Өмирбек, Д.Көбеш Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм А.Тилеген түүний өмгөөлөгч С.Тилеуберди - Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 2021-09-03 11:00:03 Иргэний танхим Үзэх
8 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Нурболат түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ц.Энхбат, түүний өмгөөлөгч Ц.Монгол, Х.Зулхаш, Хохирогч Ц.Энхмөрөн, иргэний нэхэмжлэгч Э.Цэлмэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 2021-09-03 10:20:41 Иргэний танхим Үзэх
9 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек М.Парида Х.Раушан түүний өмгөөлөгч Т.Бахыт, К Ержан Хохирочгийн хууль ёсны төлөөлөгч Х.Тилеухан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2021-09-03 09:40:00 Иргэний танхим Үзэх
10 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Орчуулагч А.Еркегүл М.Парида Х.Нагашыбай, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен Хохирогчийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дугаар зүйлийн 2.1,2.4 2021-09-03 09:00:00 Иргэний танхим Үзэх
11 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен Х.Бахытбек, түүний өмгөөлөгч Х.Зулхаш, С.Нургайып, П.Гансүх Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Ерханат Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 10.1 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 15:40:00 Иргэний танхим Үзэх
12 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен А.Март, Б.Эрдэнэбулган тэдгээрийн өмгөөлөгч Х.Зулхаш, А.Серикжан, С.Тилеуберди - Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.4 дугаар зүйлийн 1,Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22.5 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 15:00:59 Иргэний танхим Үзэх
13 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Даулетжан Х.Өрен М.Ерлан түүний өмгөөлөгч Т.Бахыт Хохирогч Х.Хуанган түүний өмгөөлөгч Н.Оюунчимэг Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.06 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 14:20:14 Иргэний танхим Үзэх
14 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Х.Өрен Х.Есенжол, түүний өмгөөлөгч Х.Бакен Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Ш:Жанатбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 2021-07-02 13:40:52 Иргэний танхим Үзэх
15 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Б.Баярмагнай С.Холганат түүний өмгөөлөгч А.Серикжан Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч С.Меруерт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 23.2 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 13:00:53 Иргэний танхим Үзэх
16 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек Х.Өрен М.Жанибек, А.Асылбек, тэдгээрийн өмгөөлөгч А..Серикжан, С. Нургайып Хохирогч Ж.Аманбек Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.12 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 11:00:20 Иргэний танхим Үзэх
17 С.Өмирбек, Д.Көбеш Б.Арманбек М.Парида Я.Батгэрэл Хохирогчийн өмгөөлөгч А.Серикжан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.5 дугаар зүйлийн 1 2021-07-02 10:30:24 Иргэний танхим Үзэх
18 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Ж.Айланыш Эрх бүхий албан тушаалтан Х.Дамысбек Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 1 2021-06-25 16:30:00 Иргэний танхим Үзэх
19 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Даулетжан А.Дорждэрэм Х.Ержан, түүний өмгөөлөгч С.Нургайып - Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 2021-06-25 16:30:00 Иргэний танхим Үзэх
20 С.Өмирбек, М.Нямбаяр, Д.Көбеш Б.Арманбек А.Дорждэрэм Баян Медиана ХХК хууль ёсны төлөөлөгч Х.Сайлаубек, К.Ханат Эрх бүхий албан тушаалтан Ж.Тилекберген Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 2021-06-25 15:30:52 Иргэний танхим Үзэх

Нийт: 324 мэдээ байна.