# Шүүгч, Шүүх бүрэлдэхүүн Нарийн бичгийн дарга Орчуулагч, Хэлмэрч Прокурор Шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч Хохирогч, түүний өмгөөлөгч, иргэний нэхэмжлэгч Холбогдсон хэрэг Шүүх хуралдаан болох огноо Танхим Тойм
1 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Х.Өрен Б.Жоламан, С.Дауренбек ,С.алтай, С.Тилеуберди С.Ахболат, С.Нургайып 11.6-2 2023-01-19 10:00:35 Эрүүгийн танхим Үзэх
2 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Т.Баршагүл А.Дорждэрэм М.Аманбек Хумария 17.5-1 2023-01-18 14:30:59 Эрүүгийн танхим Үзэх
3 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал Я.Дина С.Айболат, Х.Зулхаш Б.Бауыржан 23.2-1 2023-01-18 10:00:36 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
4 Х.Талгат Ж.Ахмарал Б.Жанерке А.Дорждэрэм П.Бат-Эрдэнэ С.Салтанат 17.1-1 2023-01-18 09:00:56 Эрүүгийн танхим Тойм гараагүй
5 Х.Талгат Ж.Ахмарал Б.Жанерке А.Дорждэрэм Д.Тилеуберди М.Оразай С.Тилеуберди Х.Тилеухабыл К.Өмирбек Х.Амайхан Х.Буйдахмет А.Жанаргүл Т.Баделхан 17.1-2.1 2023-01-17 13:00:09 Эрүүгийн танхим Үзэх
6 А.Дауренбек Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм Т.Бержан, Т.Бахыт З.Лаш ЭХ17.7-1 2023-01-17 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
7 А.Дауренбек Ж.Ахмарал Б.Жанерке Х.Өрен Х.Жайдарбек, Х.Аманкелд, М.Женисбек, А.Серикжан, Х.Зулхаш Г.Амарзаяах, А.Баадамсэрээжид, Х.Бат-Эрдэнэ ЭХ17.2-2, 18.6-1 2023-01-16 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
8 Х.Талгат Ж.Ахмарал Б.Жанерке Х.Өрен А.Талап С.Бахытжан С.Тилеуберди С.Нургайып Х.Рахым 11.4-2.1 2023-01-13 13:00:39 Эрүүгийн танхим Үзэх
9 Х.Талгат Ж.Ахмарал Я.Дина Б.Байшешек, А.Серикжан К.Хуаныш 23.2-.1 2023-01-12 14:00:14 Эрүүгийн танхим Үзэх
10 Х.Талгат Ж.Ахмарал Б.Жанерке Х.Өрен Х.Гайнолла, А.Серикжан К.Ахжархын 23.2-1 2023-01-12 10:30:02 Эрүүгийн танхим Үзэх
11 Х.Талгат Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм К.Нуржанар, Х.Зулхаш Ж.Манарбек 23.2-1 2023-01-12 09:00:01 Эрүүгийн танхим Үзэх
12 Ө.Бахытбек Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм М.Ховдахан 23.2-1 2023-01-11 14:00:47 Эрүүгийн танхим Үзэх
13 А.Дауренбек Ж.Ахмарал Я.Дина А.Хурмет, Я.Сьезд Х.Жархын ЭХ23.2-1 2023-01-11 10:00:00 Иргэний танхим Үзэх
14 А.Дауренбек Ж.Ахмарал Б.Жанерке А.Дорждэрэм Т.Бержан, Т.Бахыт З.Лаш ЭХ-ийн 17.7-1 2023-01-11 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
15 Х.Талгат Ж.Ахмарал Б.Жанерке Я.Дина Д.Тилеуберди, Х.Тилеухавал, Д.Тилекберди, М.Оразай К.Өмирбек, Т.Баделхан 17.1-2.1, 17.12-1 2023-01-10 13:00:11 Эрүүгийн танхим Үзэх
16 А.Дауренбек Ж.Ахмарал Я.Дина К.Женис, Х.Бакен Б.Шаригат, А.Жанарбек ЭХ23.1-2.1 2023-01-10 10:20:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
17 А.Дауренбек Ж.Ахмарал А.Дорждэрэм К.Женис, Х.Бакен Б.Шаригат, А.Жанарбек ЭХ23.1-2.1 2023-01-09 10:20:00 Иргэний танхим Үзэх
18 А.Дауренбек Б.Арманбек Р.Гүлбарим Х.Раушан М.Серикгүл ЗтХ5.2-1.1, 1.3 2023-01-09 10:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
19 А.Дауренбек Ж.Ахмарал Р.Гүлбарим Н.Энхбаяр, А.Серикжан Н.Мадетхан, С.Алтай, Н.Тилеухабыл ЗтХ14.7-51 2023-01-09 08:30:00 Эрүүгийн танхим Үзэх
20 А.Дауренбек Б.Арманбек Ж.Ахмарал Х.Өрен Х.Жайдарбек, Х.Аманкелд, М.Женисбек, А.Серикжан, Х.Зулхаш Г.Амарзаяах, А.Баадамсэрээжид, Х.Бат-Эрдэнэ ЭХ17.2-2, 18.6-1 2023-01-05 09:00:00 Эрүүгийн танхим Үзэх

Нийт: 980 мэдээ байна.